2011 - II kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z China IPR SME Helpdesk zapraszaj do udziału w seminarium pt.: 'Strategia ochrony własności Intelektualnej dla małych i średnich przedsiębiorców w Chinach'.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt systemowy pt. Bilans Kapitału Ludzkiego. Projekt ten jest największym w Polsce badaniem prowadzonym na próbie 350 tys. respondentów indywidualnych i instytucjonalnych, którego strategicznym celem jest stworzenie narzędzi pozwalających na dostosowanie podaży do popytu kompetencji na polskim rynku pracy. W trakcie 5 edycji badań możliwe będzie śledzenie, jak zmienia się struktura kompetencji na rynku pracy.

Po raz pierwszy wyniki badań zaprezentowane zostaną na konferencji  „Bilans Kapitału Ludzkiego – premiera wyników badań”, której organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Konferencja odbędzie się 16 czerwca 2011 r. (czwartek), w Pałacu Lubomirskich, w Warszawie. Wystąpienia podczas konferencji realizowane będą w ramach trzech bloków tematycznych: „Kształcenie i rozwój kompetencji w świetle wyników badań”, „Metodologiczne wyzwania w oparciu o doświadczenia z realizacji badań BKL” oraz „Rynek pracy - kompetencje dostępne a pożądane”.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez formularz na stronie www.bkl.parp.gov.pl

16 maja br. Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP była gościem internetowej rozmowy dnia dziennika Rzeczpospolita. W rozmowie z Redaktorem Jakubem Kuraszem, Kierownikiem Działu Ekonomicznego Prezes PARP odpowiadała na pytania dotyczące m.in. wpływu funduszy europejskich na rozwój gospodarczy w Polsce,  zapotrzebowania na dotacje na projekty internetowe oraz budżetu, na jaki polscy przedsiębiorcy mogą liczyć w kolejnej perspektywie budżetowej. Zapis rozmowy dostępny jest na stronach portalu Rzeczpospolitej (link)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 14 maja 2011 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 przeprowadzane będą prace serwisowe na serwerach Agencji. Dostęp do usług - w tym stron internetowych - w podanym czasie nie będzie możliwy. Za utrudnienia przepraszamy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuję, że 9 maja 2011 r. rozpoczął się ostatni, trzeci, etap ogólnopolskiej kampanii społecznej „Szkolenia – to się opłaca!”. Do przedsiębiorców MŚP zostanie skierowanych około 2600 spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy w prasie i w Internecie. Odbędą się również targi branżowe i spotkania promujące ideę podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

więcej

Polsko-Indyjskie Forum Inwestycyjne, którego istotnym elementem będą spotkania biznesowe z indyjskimi przedsiębiorcami, będzie towarzyszyło obradom Polsko-Indyjskiej Wspólnej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej możliwości i barier w prowadzeniu działalności międzynarodowej przez firmy z branży ochrony środowiska.