2011 - III kwartał

powiedział Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki podczas panelu dyskusyjnego pn. Wielkie innowacje w małych firmach,  zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach II Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, który odbył się w Warszawie w dniach 6-7 czerwca 2011.

więcej

Tegoroczna edycja Forum pt „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą?” poświęcana będzie w sposób szczególny nowo powstałym firmom.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na seminarium promocyjne Tajwanu, poświęcone możliwościom wykorzystania potencjału polsko-tajwańskich stosunków gospodarczych.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt systemowy pt. Bilans Kapitału Ludzkiego. Projekt ten jest największym w Polsce badaniem prowadzonym na próbie 350 tys. respondentów indywidualnych i instytucjonalnych, którego strategicznym celem jest stworzenie narzędzi pozwalających na dostosowanie podaży do popytu kompetencji na polskim rynku pracy. W trakcie 5 edycji badań możliwe będzie śledzenie, jak zmienia się struktura kompetencji na rynku pracy.

Po raz pierwszy wyniki badań zaprezentowane zostaną na konferencji „Bilans Kapitału Ludzkiego – premiera wyników badań”, której organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Konferencja odbędzie się 16 czerwca 2011 r. (czwartek), w Pałacu Lubomirskich, w Warszawie. Wystąpienia podczas konferencji realizowane będą w ramach trzech bloków tematycznych: „Kształcenie i rozwój kompetencji w świetle wyników badań”, „Metodologiczne wyzwania w oparciu o doświadczenia z realizacji badań BKL” oraz „Rynek pracy - kompetencje dostępne a pożądane”.

Zapraszamy Państwa do udziału w sesjach plenarnych konferencji, w formule on-line. Transmisja on-line dostępna będzie 16 czerwca 2011, w godzinach 10.30 -12.30, pod adresem www.transmisjeonline.pl/bkl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 1 czerwca 2011r. zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

więcej

W aktualnym numerze: Rozpoczął się właśnie pilotaż nowej usługi - asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej. 24 maja zostało podpisane nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Aktualności z życia ośrodków, a także poradnik gospodarczy