2011 - IV kwartał

22 listopada o godz. 13.00 podczas Targów Gmina w Poznaniu, z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego oraz WAiNS Politechniki Warszawskiej, odbywa się Konferencja pt. ”Samorząd Zrównoważonego Rozwoju”.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje wstępna listę rankingową przedsiębiorstw rekomendowanych do objęcia wsparcie w ramach usługi, wyłonionych w trakcie pierwszego naboru. W ramach przedmiotowego naboru założono, iż wsparciem objętych zostanie maksymalnie 17 przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Hiszpania – handel zagraniczny oraz inwestycje bezpośrednie w Hiszpanii. Perspektywy rozwoju dla polskich firm”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network afiliowany przy PARP we współpracy z Polsko - Hiszpańską Izbą Gospodarczą.

więcej

Portal Punkt kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców „e-punkt” powstał na podstawie dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym w celu świadczenia pomocy informacyjnej i doradczej usługodawcom i usługobiorcom w zakresie praw i obowiązków umownych, jak również na temat procedur reklamacyjnych oraz naprawiania szkody w przypadku sporów, łącznie z informacjami na temat praktycznych aspektów związanych z wykorzystaniem tych procedur. Pełni on funkcję doradczo-informacyjną dla swoich beneficjentów oraz popularyzuje wykorzystywanie e-umiejętności w obrocie gospodarczym, w którym biorą udział mali i średni przedsiębiorcy oraz usługobiorcy – prywatni użytkownicy internetu.

Ministerstwo Gospodarki zaprasza przedsiębiorców i młodych potencjalnych przedsiębiorców na konferencję organizowaną przy współudziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajowego Funduszu Kapitałowego SA poświęconą możliwościom pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności innowacyjnej i inwestycyjnej oferowanych przez instytucje wsparte w ramach III osi priorytetowej „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina wszystkim zainteresowanym udziałem w konkursie na „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych KSU”, że rejestracja w Krajowym Systemie Usług dla MSP jest prowadzona w trybie ciągłym, co oznacza, że zainteresowana organizacja może złożyć wniosek o rejestrację w dogodnym dla niej momencie.

Aby zostać zarejestrowanym w KSU, podmiot musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie KSU  i ustawy o utworzeniu PARP (wraz z nowelizacją z dnia 3 grudnia 2010) - oraz świadczyć usługi, zgodnie ze standardem właściwym dla danej kategorii usług.

Przed złożeniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie KSU oraz z najczęstszymi pytaniami pojawiającymi się podczas rejestracji.

Mogą również Państwo pobrać Wzór wniosku w celu zapoznania się z zakresem danych wymaganych do procesu rejestracji.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami nt. rejestracji w KSU (link)

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Innowacje społeczne w Programie Kapitał Ludzki”. Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z pojęciem innowacji społecznych i zasadami realizacji tego typu projektów w Programie Kapitał Ludzki. Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Krajowej Instytucji Wspomagającej POKL. Wykład odbędzie się 23 listopada 2011 r.

więcej