22 listopada 2011

22 listopada o godz. 13.00 podczas Targów Gmina w Poznaniu, z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego oraz WAiNS Politechniki Warszawskiej, odbywa się Konferencja pt. ”Samorząd Zrównoważonego Rozwoju”.

więcej

21 listopada 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje wstępna listę rankingową przedsiębiorstw rekomendowanych do objęcia wsparcie w ramach usługi, wyłonionych w trakcie pierwszego naboru. W ramach przedmiotowego naboru założono, iż wsparciem objętych zostanie maksymalnie 17 przedsiębiorstw

21 listopada 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Hiszpania – handel zagraniczny oraz inwestycje bezpośrednie w Hiszpanii. Perspektywy rozwoju dla polskich firm”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network afiliowany przy PARP we współpracy z Polsko - Hiszpańską Izbą Gospodarczą.

więcej

21 listopada 2011

Portal Punkt kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców „e-punkt” powstał na podstawie dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym w celu świadczenia pomocy informacyjnej i doradczej usługodawcom i usługobiorcom w zakresie praw i obowiązków umownych, jak również na temat procedur reklamacyjnych oraz naprawiania szkody w przypadku sporów, łącznie z informacjami na temat praktycznych aspektów związanych z wykorzystaniem tych procedur. Pełni on funkcję doradczo-informacyjną dla swoich beneficjentów oraz popularyzuje wykorzystywanie e-umiejętności w obrocie gospodarczym, w którym biorą udział mali i średni przedsiębiorcy oraz usługobiorcy – prywatni użytkownicy internetu.

18 listopada 2011

Ministerstwo Gospodarki zaprasza przedsiębiorców i młodych potencjalnych przedsiębiorców na konferencję organizowaną przy współudziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajowego Funduszu Kapitałowego SA poświęconą możliwościom pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności innowacyjnej i inwestycyjnej oferowanych przez instytucje wsparte w ramach III osi priorytetowej „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

17 listopada 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina wszystkim zainteresowanym udziałem w konkursie na „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych KSU”, że rejestracja w Krajowym Systemie Usług dla MSP jest prowadzona w trybie ciągłym, co oznacza, że zainteresowana organizacja może złożyć wniosek o rejestrację w dogodnym dla niej momencie.

Aby zostać zarejestrowanym w KSU, podmiot musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie KSU  i ustawy o utworzeniu PARP (wraz z nowelizacją z dnia 3 grudnia 2010) - oraz świadczyć usługi, zgodnie ze standardem właściwym dla danej kategorii usług.

Przed złożeniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie KSU oraz z najczęstszymi pytaniami pojawiającymi się podczas rejestracji.

Mogą również Państwo pobrać Wzór wniosku w celu zapoznania się z zakresem danych wymaganych do procesu rejestracji.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami nt. rejestracji w KSU (link)

17 listopada 2011

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Innowacje społeczne w Programie Kapitał Ludzki”. Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z pojęciem innowacji społecznych i zasadami realizacji tego typu projektów w Programie Kapitał Ludzki. Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Krajowej Instytucji Wspomagającej POKL. Wykład odbędzie się 23 listopada 2011 r.

więcej