2011 - IV kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji "Norweskie rozwiązania technologiczne w dziedzinie ochrony środowiska", która odbędzie się 23 listopada 2011 r. na terenie Targów POLEKO w Poznaniu.

W dniu 16 listopada br. w Poznaniu odbywa się międzynarodowa konferencja „Innovation for e-Participation”, która poprzedza 6. Europejską Ministerialną Konferencję i Wystawę nt. e-administracji egov2011PL. Ta ostatnia odbędzie się w Poznaniu w dniach 17-18 listopada 2011 r.

Współorganizatorami dzisiejszej konferencji są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz szwedzka rządowa agencja ds. innowacji VINNOVA.

W konferencji „Innovation for e-participation” udział bierze ok. 200 międzynarodowych uczestników, częściowo spośród delegatów na konferencję ministerialną, a częściowo spośród osób zrzeszonych w paneuropejskich stowarzyszeniach zajmujących się innowacją, elektroniczną administracją i elektronicznym biznesem.

- W obecnych czasach musimy nauczyć się, jak budować kulturę innowacyjności, tak aby stała się ona kołem zamachowym rozwoju gospodarczego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako instytucja publiczna, która prowadzi ewaluację wdrażanych programów wspierających innowacyjność polskich przedsiębiorstw, jest przygotowana do dyskusji na temat kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Potrafimy zdefiniować najbardziej efektywne mechanizmy wsparcia innowacyjności zarówno w biznesie jak i samej administracji - powiedziała Bożena Lublińska Kasprzak, prezes PARP, otwierając w Poznaniu dzisiejszą konferencję.

 

więcej

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu:

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

22 listopada 2011 r.

    

 

więcej

W imieniu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Helsinkach zapraszamy do udziału w seminarium 'Discover Polish Food', które odbędzie się 29 listopada 2011 r.

23 listopada 2011,  godz. 9.00-17.00
Centrum Nauki Kopernik
Warszawa, ul.  Wybrzeże Kościuszkowskie 20

więcej


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

mają przyjemność zaprosić Państwa
na konferencję Dla rozwoju i zdrowia... Europejski Fundusz Społeczny

poświęconą realizacji Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego Przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Konferencja odbędzie się 22 listopada 2011 r. w salach konferencyjnych Warszawskiego Centrum EXPO XXI, mieszczącego się w Warszawie, przy ul. Prądzyńskiego 12/14.

Więcej informacji na www.konferencje-efs.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na transmisje online konferencji: „Zrównoważona produkcja szansą rozwoju Twojej firmy” 9 listopada 2011 r. godz. 10.00 – 14.30.

więcej