4 listopada 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ciągu kilku dni zostanie ogłoszony konkurs na „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych KSU” w związku z wejściem w życie w dniu 2 listopada 2011 r. znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej

3 listopada 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości informuje, iż w sobotę 05.11.2011 w godzinach 12:00 - 16:00 serwisy internetowe Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mogą być niedostępne z powodu zaplanowanych prac konserwacyjnych.

3 listopada 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do udziału w nowym szkoleniu Akademii PARP „ABC eksportera”. W szkoleniu znajdziemy prosto wyjaśnione i wzbogacone przykładami, najważniejsze zagadnienia z zakresu eksportowania towarów i usług w małej firmie.

więcej

31 października 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XV, jubileuszowej edycji Konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, objętego honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Udział w Konkursie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest bezpłatny. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu bądź technologii. Zgłoszone projekty będą oceniane przez Kapitułę, która następnie wyłoni laureatów Konkursu.

25 października 2011

W dniu 25 października 2011 r. Małej Auli GG PW o godz. 9:30  rozpoczyna się IV Międzynarodowe Forum Zarządzania Własnością Intelektualną „Przedsiębiorczość Kreatywna i Technologiczna”.

Już po raz czwarty zapraszamy do udziału w międzynarodowym Forum Zarządzania Własnością Intelektualną objętym honorowym patronatem Pani Prof. dr hab. Barbary Kudryckiej – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odbędzie sie w dniach 26-29 października 2011.

Miejscem obrad w środę 26 i w czwartek 27 października br. jest Mała Aula Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, przy Pl. Politechniki 1, trzeci dzień Forum  – ­ tradycyjnie na Giełdzie Papierów Wartościowych, przy ul. Książęcej 4.

Tegoroczne Forum stało się europejską wersją Global Technology Symposium in  Silicon Valley, a głównymi Partnerami merytorycznymi są: PARP, KFK z Grupy BGK, GPW, ZPB, PIGZT, KIG, Szkoła Biznesu PW, Instytut Gospodarki Światowej SGH, APS, PAN, USPTC, OPI, PSIK, SAiP PW, MARR w Krakowie, MFPK sp. z o.o.

W trakcie Forum podczas uroczystości w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie zostanie utworzony Panteon Wynalazców i Odkrywców Polskich z udziałem prof. dr. inż. Jerzego Buzka ­­­­­­ – Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego Rady PIGZT oraz prof. Michała Kleibera  – Prezesa PAN, Przewodniczącego Kapituły Wynalazców i Odkrywców Polskich.

 W czwartek, o godz. 18:00,  zostaną udostępnione platformy: www.PanteonWynalazcow.pl  i www.PolishInventors.com

W sobotę, 29 października, sesja wyjazdowa na Lubelszczyznę do Kazimierza nad Wisłą i Lublina na zaproszenie Prezydenta miasta Lublin Krzysztofa Żuka, prezentująca potencjał Regionu i Polski Wschodniej.

Konferencja jest bezpłatna, można wypełnić formularz zgłoszeniowy i znaleźć więcej bieżących, szczegółowych  informacji na:

www.FabrykaWynalazkow.pl, www.InventionFactory.eu  lub www.IP-hub.pl

25 października 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z dziennikiem "Rzeczpospolita" przygotowuje debatę pt. "Świat potrzebuje Twoich pomysłów". Debata odbędzie się w ramach 4 Forum Zarządzania Własnością Intelektualną w dniu 26 października br. w godzinach 10:15 - 11:45. Debatę będzie można oglądać w sieci internet pod adresem:

http://www.ekonomia24.pl/

oraz na stronach Portalu Innowacji www.pi.gov.pl

Uczestnicy debaty on-line:

Prowadzący:

Łukasz Dec – szef serwisów internetowych działu ekonomicznego dziennika „Rzeczpospolita”

Paneliści:

Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes PARP

dr Piotr Moncarz – Prezydent USPTC, Wiceprezydent Exponent Inc., Stanford 

dr inż. Mirosław Grudzień – Wiceprezes PIGZT, Prezes VIGO System SA - za wysoki poziom innowacyjności firmę wielokrotnie nagradzano polskimi i międzynarodowymi nagrodami, w tym amerykańską nagrodą The Photonics Spectra Excellence Award za najbardziej innowacyjny produkt wprowadzony na rynek światowy; laureat PPP w 2007 

Arkadiusz Patryas- przedstawiciel firmy I3D – polskiego startup-u wykorzystującego i zajmującego się rozwojem technologii wirtualnej rzeczywistości. Firma zajmuje się tworzeniem interaktywnych i trójwymiarowych wizualizacji dowolnych 

dr Marcin Franc - Politechnika Łódzka - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Sztuczna Inteligencja i Inżynieria Oprogramowania – opiekun merytoryczny zespołu studentów, który zwyciężył w finałach krajowych konkursu technologicznego Imagine Cup 

Paweł Bochniarz - menedżer, doradca i przedsiębiorca, współzałożyciel IDEA! Management Consulting oraz Great Place to Work Institute Polska, współautor raportu PARP - Innowacje 2010, członek Kapituły Konkursu “Kreowanie Jutra”.

Celem debaty jest zdefiniowanie 7 cech polskiego innowatora oraz określenie czy istnieją różnice pokoleniowe pomiędzy innowatorami? Określenie jakimi cechami charakteryzowali się innowatorzy wczoraj (20 lat temu), jakie mają dziś i jakie powinni mieć jutro (za 10 lat).

24 października 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowych Targach Technologii Ochrony Środowiska Pollutec Horizons, które odbędą się w dniach 29 listopada-2 grudnia 2011 r. w Paryżu.