2011 - IV kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ciągu kilku dni zostanie ogłoszony konkurs na „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych KSU” w związku z wejściem w życie w dniu 2 listopada 2011 r. znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości informuje, iż w sobotę 05.11.2011 w godzinach 12:00 - 16:00 serwisy internetowe Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mogą być niedostępne z powodu zaplanowanych prac konserwacyjnych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do udziału w nowym szkoleniu Akademii PARP „ABC eksportera”. W szkoleniu znajdziemy prosto wyjaśnione i wzbogacone przykładami, najważniejsze zagadnienia z zakresu eksportowania towarów i usług w małej firmie.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XV, jubileuszowej edycji Konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, objętego honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Udział w Konkursie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest bezpłatny. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu bądź technologii. Zgłoszone projekty będą oceniane przez Kapitułę, która następnie wyłoni laureatów Konkursu.

W dniu 25 października 2011 r. Małej Auli GG PW o godz. 9:30  rozpoczyna się IV Międzynarodowe Forum Zarządzania Własnością Intelektualną „Przedsiębiorczość Kreatywna i Technologiczna”.

Już po raz czwarty zapraszamy do udziału w międzynarodowym Forum Zarządzania Własnością Intelektualną objętym honorowym patronatem Pani Prof. dr hab. Barbary Kudryckiej – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odbędzie sie w dniach 26-29 października 2011.

Miejscem obrad w środę 26 i w czwartek 27 października br. jest Mała Aula Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, przy Pl. Politechniki 1, trzeci dzień Forum  – ­ tradycyjnie na Giełdzie Papierów Wartościowych, przy ul. Książęcej 4.

Tegoroczne Forum stało się europejską wersją Global Technology Symposium in  Silicon Valley, a głównymi Partnerami merytorycznymi są: PARP, KFK z Grupy BGK, GPW, ZPB, PIGZT, KIG, Szkoła Biznesu PW, Instytut Gospodarki Światowej SGH, APS, PAN, USPTC, OPI, PSIK, SAiP PW, MARR w Krakowie, MFPK sp. z o.o.

W trakcie Forum podczas uroczystości w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie zostanie utworzony Panteon Wynalazców i Odkrywców Polskich z udziałem prof. dr. inż. Jerzego Buzka ­­­­­­ – Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego Rady PIGZT oraz prof. Michała Kleibera  – Prezesa PAN, Przewodniczącego Kapituły Wynalazców i Odkrywców Polskich.

 W czwartek, o godz. 18:00,  zostaną udostępnione platformy: www.PanteonWynalazcow.pl  i www.PolishInventors.com

W sobotę, 29 października, sesja wyjazdowa na Lubelszczyznę do Kazimierza nad Wisłą i Lublina na zaproszenie Prezydenta miasta Lublin Krzysztofa Żuka, prezentująca potencjał Regionu i Polski Wschodniej.

Konferencja jest bezpłatna, można wypełnić formularz zgłoszeniowy i znaleźć więcej bieżących, szczegółowych  informacji na:

www.FabrykaWynalazkow.pl, www.InventionFactory.eu  lub www.IP-hub.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z dziennikiem "Rzeczpospolita" przygotowuje debatę pt. "Świat potrzebuje Twoich pomysłów". Debata odbędzie się w ramach 4 Forum Zarządzania Własnością Intelektualną w dniu 26 października br. w godzinach 10:15 - 11:45. Debatę będzie można oglądać w sieci internet pod adresem:

http://www.ekonomia24.pl/

oraz na stronach Portalu Innowacji www.pi.gov.pl

Uczestnicy debaty on-line:

Prowadzący:

Łukasz Dec – szef serwisów internetowych działu ekonomicznego dziennika „Rzeczpospolita”

Paneliści:

Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes PARP

dr Piotr Moncarz – Prezydent USPTC, Wiceprezydent Exponent Inc., Stanford 

dr inż. Mirosław Grudzień – Wiceprezes PIGZT, Prezes VIGO System SA - za wysoki poziom innowacyjności firmę wielokrotnie nagradzano polskimi i międzynarodowymi nagrodami, w tym amerykańską nagrodą The Photonics Spectra Excellence Award za najbardziej innowacyjny produkt wprowadzony na rynek światowy; laureat PPP w 2007 

Arkadiusz Patryas- przedstawiciel firmy I3D – polskiego startup-u wykorzystującego i zajmującego się rozwojem technologii wirtualnej rzeczywistości. Firma zajmuje się tworzeniem interaktywnych i trójwymiarowych wizualizacji dowolnych 

dr Marcin Franc - Politechnika Łódzka - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Sztuczna Inteligencja i Inżynieria Oprogramowania – opiekun merytoryczny zespołu studentów, który zwyciężył w finałach krajowych konkursu technologicznego Imagine Cup 

Paweł Bochniarz - menedżer, doradca i przedsiębiorca, współzałożyciel IDEA! Management Consulting oraz Great Place to Work Institute Polska, współautor raportu PARP - Innowacje 2010, członek Kapituły Konkursu “Kreowanie Jutra”.

Celem debaty jest zdefiniowanie 7 cech polskiego innowatora oraz określenie czy istnieją różnice pokoleniowe pomiędzy innowatorami? Określenie jakimi cechami charakteryzowali się innowatorzy wczoraj (20 lat temu), jakie mają dziś i jakie powinni mieć jutro (za 10 lat).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowych Targach Technologii Ochrony Środowiska Pollutec Horizons, które odbędą się w dniach 29 listopada-2 grudnia 2011 r. w Paryżu.