2011 - IV kwartał

naglowek

W siedzibie Polskiej Rady Biznesu, w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie poświęcone innowacjom w sektorze farmaceutycznym i medycznym. Gospodarzem spotkania był Harvard Business Review Polska (HBRP), a partnerem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W panelu dyskusyjnym wzięli udział: Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP; Maciej Adamkiewicz, Prezes firmy Adamed; Mirosław Wielgoś, Profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Mariusz Ignatowicz, Partner PwC. Moderatorem dyskusji był Andrzej Jacaszek, wydawca HBRP.

więcej

Dziś w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza odbyła się Inauguracja 61. Roku Akademickiego 2011/2012, w której uczestniczył Pan Bronisław Komorowski, Prezydent RP i Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej

Krajowa Izba Gospodarcza oraz ośrodki sieci Enterprise Europe Network zapraszają polskich przedsiębiorców do udziału w seminarium i rozmowach dwustronnych z firmami ze Słowenii, które odbędą się 26 października br. o godz. 14 w Warszawie, w siedzibie KIG przy ul. Trębackiej 4.

Polska Agecnja Rozwoju Przedsiębiorczosci zaprasza na trzecie seminarium z cyklu „e-Prawo dla MSP” pod tytułem „Własność intelektualna w prawie obrotu elektronicznego”, które odbędzie się 14 października 2011 r. w godzinach 10:00 – 13:00 i będzie obejmować zagadnienia własności intelektualnej w obrocie elektronicznym w praktyce działalności przedsiębiorców z sektora MSP

W dniach 24-25 października, w Warszawie, w Hotelu Westin, odbędzie się Forum Korporacyjne 2011 pt.: "Finansowanie oraz zarządzanie ryzykiem w działalności europejskich małych i średnich przedsiębiorców. Polskie doświadczenia i propozycje na tle Europy", organizowane przez Związek Banków Polskich i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o planowanym na przełomie października i listopada br. konkursie na „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych KSU.”

Zachęcamy wszystkich usługodawców, świadczących usługi dla MSP związane z rozwojem firmy do zapoznania się z założeniami planowanego konkursu.

O uzyskanie wsparcia na finansowanie usług informacyjnych oraz doradczych w sieci PK KSU może starać się każdy podmiot.

Konkurs będzie prowadzony na podstawie paragrafu 21 i 22 znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POKL. Projekt noweli rozporządzenia znajduje się na stronie http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/prawo/projekty_aktow_prawnych/Strony/nowelizacja_rozp_PARP_POKL_29062011.aspx

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia podmiot musi być zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług w zakresie usług informacyjnych, które posiadają odpowiedni potencjał ekonomiczny, organizacyjny i techniczny do świadczenia usług doradczych.

Informujemy, ze rejestracja w KSU prowadzona jest w trybie ciągłym. Szczegóły dotyczące warunków rejestracji w KSU znajdują się na stronie http://ksu.parp.gov.pl/pl/o_nas/rejestracja_w_ksu.

Zakłada się, że w jednym województwie powinny działać minimum 3 PK KSU, przy czym max. jeden PK KSU w jednym podregionie (zgodnie z nomenklaturą NTS3). Ponadto, każdy PK KSU będzie miał obowiązek zapewnienia minimum 2 dyżurów w miejscowościach poniżej 20 tysięcy mieszkańców.

W okresie 24 miesięcy, tj. od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r. każdy PK KSU ma wyświadczyć minimum 2328 usług informacyjnych oraz 336 usług doradczych i 336 usług opieki nad klientem, w sumie dla 1992 klientów niepowtarzających się (w tym 1008 przedsiębiorców).

Wybór PK KSU dokonywany będzie spośród projektów, które uzyskają najwyższą ocenę punktową, a w przypadku takiej samej liczby punktów decydująca będzie liczba aktywnych przedsiębiorstw w podregionie, w którym ma być zlokalizowany PK KSU.

PK KSU będą finansowane w ramach projektu systemowego PARP pn. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w  konferencji pn. Kreatorzy innowacji, organizowanej    27 października 2011 r. na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Wydarzenie ma na celu wskazanie efektów realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) m.in. poprzez zaprezentowanie wybranych, zrealizowanych w ramach PO IG, projektów. Spotkanie zainauguruje otwarcie stoiska Programu w ramach odbywających się w Gdańsku w dniach 27-28 października 2011 r. targów TECHNICON INNOWACJE.

W trakcie konferencji omówiony zostanie postęp we wdrażaniu Programu Innowacyjna Gospodarka w 2011 r. W programie spotkania przewidziano również prelekcję nt. instrumentów wsparcia dostępnych w ramach IV osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka oraz prezentację poświęconą innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Ponadto, o doświadczeniach i wymiernych korzyściach płynących z realizacji projektów, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, opowiedzą beneficjenci priorytetu IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, którzy dzięki własnej pomysłowości i determinacji, przy wsparciu unijnego dofinansowania, zrealizowali innowacyjne i unikatowe przedsięwzięcia.

Do udziału w konferencji Kreatorzy innowacji serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk badawczych, akademickich i branżowych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz osoby zainteresowane tematyką innowacyjności w nauce i przemyśle.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie wystawa fotografii projektów PO IG, prezentowana na stoisku Programu Innowacyjna Gospodarka w ramach targów TECHNICON INNOWACJE.

Udział w konferencji Kreatorzy innowacji oraz targach TECHNICON INNOWACJE jest bezpłatny.

 

Wiecej informacji na stronie www.poig.gov.pl