2011 - IV kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu procesu weryfikacji danych przedstawionych przez przedsiębiorstwa w procesie aplikacji do usługi „Instrument Szybkiego Reagowania”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że całkowita wartość alokacji w 2012 r. wyniesie około 3 710 000 000 zł.

Poniżej znajduje się link do strony prezentującej harmonogram naboru wniosków w przyszłorocznych konkursach.

Zastrzegamy jednak, że kwoty oraz terminy uruchomienia konkursów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka są obecnie przedmiotem ustaleń z Instytucją Zarządzającą. W toku dotychczasowych uzgodnień został ostatecznie zaakceptowany harmonogram uruchomienia konkursów w ramach VIII osi priorytetowej.

Terminy realizacji działań w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) uwarunkowane są zatwierdzeniem Planu Działania PO KL 2012, który został przedstawiony Komitetowi Monitorującemu PO KL.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów (link)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejny – czternasty już - raport o stanie sektora małych średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Regionalny Ośrodek EFS w Warszawie wraz z Punktem Informacyjnym Europe Direct zapraszają na seminarium informacyjne pt.: "CSR, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego"

więcej

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zaprasza wszystkich przedsiębiorców - czytelników strony internetowej oraz newslettera PARP - do startu na preferencyjnych warunkach w Konkursie "Teraz Polska"  na Najlepsze Produkty i Usługi. Wszystkie firmy, które do dnia 22 grudnia br. dokonają rejestracji na stronie Fundacji (link) zostaną zwolnione z opłaty rejestracyjnej wysokości 500 zł. (wystarczy w ankiecie rejestracyjnej w polu "Źródło informacji o Konkursie" wpisać PARP).  

W Konkursie "Teraz Polska" rokrocznie wyłaniane są produkty i usługi, które ze względu na wysoki poziom jakości, innowacyjny charakter oraz konkurencyjność stanowią wizytówkę polskiej gospodarki. Potwierdzeniem prestiżu i rangi tego przedsięwzięcia jest  Patronat Honorowy Prezydenta RP, przyznany od samego początku istnienia konkursu.

Nagroda w postaci Godła "Teraz Polska" to dla firmy wyjątkowy instrument promocyjny, cieszący się wysoką rozpoznawalnością i uznaniem wśród konsumentów, którego stosowanie w pozytywny sposób wpływa na wizerunek firmy oraz konkurencyjność jej oferty.

Obecnie trwa przyjmowanie zgłoszeń do XXII edycji Konkursu "Teraz Polska". Jego formuła jest otwarta – może wziąć w nim udział każda firma, która prowadzi od co najmniej roku działalność gospodarczą i której produkty lub usługi są obecne na rynku polskim przynajmniej  od 6 miesięcy.

Przedsiębiorstwa zainteresowane uzyskaniem Godła "Teraz Polska" w najbliższej edycji powinny w pierwszej kolejności zarejestrować się na preferencyjnych warunkach ( do 22 grudnia ) na stronie Fundacji (link), a następnie do dnia 16 stycznia 2012 roku przesłać do Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego wypełniony wniosek weryfikacyjny.

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać na stronie www.terazpolska.pl oraz w Fundacji pod numerami telefonów 22 826 01 91, 22 201 26 90.

W ramach kampanii „Świat potrzebuje Twoich pomysłów” realizowanej  przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) organizowany jest cykl debat poświęconych różnym aspektom stymulowania innowacyjności. Kolejna debata pt. „Pomysł czy finanse. Co decyduje o sukcesie start-up?" rozpocznie się w czwartek, 15 grudnia o godz. 10.00 w redakcji Rzeczpospolitej, która  jest patronem medialnym kampanii.

W ramach Projektu systemowego pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne” PARP organizuje pierwszą debatę medialną z cyklu debat eksperckich, poświęconych tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce: znana przeszłość, jaka przyszłość?”

 W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele PARP, Ministerstwa Gospodarki oraz Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - Partnera projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” oraz eksperci z zakresu PPP.

Zapraszamy na transmisję on-line, która będzie miała miejsce 14 grudnia br. w godzinach 10-11.30 na stronie Agencji (link)

Debata jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.