2011 - IV kwartał

 

logo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi aktywne działania informacyjne i promocyjne na temat roli innowacyjności w rozwoju nowoczesnego biznesu. Innowacyjność i kreatywność są bowiem kluczowymi czynnikami rozwoju przedsiębiorstw i organizacji. Od nich zależy obecnie siła rozwoju najlepszych gospodarek światowych. Z tego względu PARP podjęła inicjatywę przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii promującej postawy proinnowacyjne „Świat potrzebuje Twoich pomysłów”, która ma inspirować i kreować postawy proinnowacyjne wśród przedsiębiorców i ich pracowników, naukowców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, administracji a także mediów. 

więcej