2012 - I kwartał

W związku z rozpoczętym 26 marca 2012 r. konkursem projektów w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza potencjalnych beneficjentów na spotkania informacyjne oraz do Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest współorganizatorem Poland Day, który odbędzie się 31 marca br. w Dolinie Krzemowej w ramach Global Technology Symposium. Inicjatorem i głównym organizatorem Poland Day jest US-Polish Trade Council (USPTC).

Global Technology Symposium jest wiodącą konferencją inwestycyjną rynków wschodzących. Przedmiotem obrad są nowe technologie i metody ich finansowania, wspieranie przedsiębiorczości i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla wyzwań współczesnej gospodarki.

Poland Day to forum dialogu dla polskich i amerykańskich liderów środowisk naukowych, przedsiębiorców i finansistów oraz podjęcie międzynarodowej inicjatywy USPTC, której celem jest utworzenie w Dolinie Krzemowej U.S.-Poland Innovation Hub. Inicjatywa ta otworzy nowe perspektywy dla polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie rozwoju i stymulowania przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat Dnia Polski są dostępne  na stronie http://www.usptc.org/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do udziału w szkoleniu Akademii PARP pt. „Profesjonalny sekretariat”. W szkoleniu znajdują się lekcje w języku angielskim, z których można dowiedzieć się, jak poradzić sobie w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i korespondencyjnym w języku angielskim.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania pt. „Innowacyjny pracownik = innowacyjna firma. Odkryj swój potencjał”, które będą się odbywać: 2 kwietnia w Bydgoszczy, 17 kwietnia we Wrocławiu oraz 18 kwietnia w Zielonej Górze.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce MŚP", organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP. Seminarium odbędzie się 3 kwietnia 2012 r. (wtorek) w Centrum Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Biznesu w Warszawie, ul. Sienna 73 w godz. 10:00-15:00.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza właścicieli mikrofirm do udziału w VIII edycji konkursu wyłaniającego najlepszych mikroprzedsiębiorców w Polsce. Organizatorem konkursu jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.Do zdobycia są nagrody o łącznej wartości 100 000 zł oraz prestiżowy tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku 2012”. Zgłaszać mogą się firmy, których roczne obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro i zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Nabór kandydatów trwa do 18 maja br.

więcej

W imieniu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio zapraszamy do udziału w targach JA2012 - Japan International Aerospace Exhibition, które odbędą się w dniach 9-14 października 2012 r. w Nagoi.