2012 - I kwartał

Zapraszamy na webcast, który odbędzie się 4 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00. Jego celem będzie udzielenie informacji na temat warunków uczestnictwa w programie rozwoju kadr skierowanym do europejskiej kadry kierowniczej oraz firm, które chciałyby lepiej zrozumieć rynek japoński i koreański.

Polska Izba Gospodarcza w Japonii, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio (WPHI) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) mają zaszczyt zaprosić polskie firmy z branży IT do udziału w misji na targi JAPAN IT WEEK. Targi odbędą się w dniach 9-11 maja 2012 r. w Tokio.

Z dniem 1 marca 2012 r. ruszył projekt Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet, mający na celu prezentację wszystkich kierunków studiów związanych z szeroko pojętą nanotechnologią.

Krajowa Instytucja Wspomagająca ogłasza nabór uczestników na kolejne, IV Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Forum odbędzie w dniach 25-26 kwietnia br. w Warszawie.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu drugiego naboru firm do realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania. Nabór trwać będzie do 24 kwietnia 2012 r. W ramach usługi wybrane firmy z sektora MMSP, jak również duże przedsiębiorstwa otrzymają kompleksową pomoc w postaci finansowania kosztów usług szkoleniowych, doradczych oraz działań z obszaru outplacementu.

Sprawozdawczość statystyczna jest podstawowym elementem poznania stanu gospodarki narodowej. W związku ze wzrostem roli sektora mikroprzedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych zatrudniających do 9 osób) w gospodarce wzrasta także zapotrzebowanie na dane opisujące jego strukturę oraz zachodzące w nim zmiany.

Główny Urząd Statystyczny dostarcza istotnych informacji o procesach zachodzących w sektorze mikroprzedsiębiorstw poprzez coroczne, reprezentacyjne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw realizowane za pomocą sprawozdania SP-3 („Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011” – zał. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. Dz. U. Nr 239, poz. 1594, z późn. zm.). Badanie to w skali całego kraju realizuje Urząd Statystyczny w Łodzi. Termin przekazania sprawozdania upływa z dniem 16 marca 2012 roku. Wszelkie informacje na temat badania dostępne są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: www.stat.gov.pl.

W przypadku otrzymania przez Państwa zawiadomienia o obowiązku złożenia ww. sprawozdania  zwracamy się z uprzejmą prośbą o uczestnictwo w badaniu.

Podstawową formą zbierania danych jest forma elektroniczna poprzez Portal Sprawozdawczy GUS, do skorzystania z której Państwa zachęcamy (http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm).

Jednocześnie informujemy Państwa, że wersja elektroniczna publikacji opracowanej na podstawie danych zebranych w poprzedniej edycji badania „Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2011 r.” znajduje się na stronie GUS: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_7077_PLK_HTML.htm.

Konferencja merytoryczna w Warszawie rozpoczęła dziś projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Partnerstwo publiczno-prywatne” (PPP). W ramach projektu prowadzone jest pierwsze na skalę ogólnopolską badanie „Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego”.

więcej