2012 - II kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że newsletter PARP został uzupełniony o nową listę wysyłkową – „Oferty współpracy firm zagranicznych”, przeznaczoną dla  wszystkich osób planujących rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności międzynarodowej.

więcej

27 czerwca odbyło się seminarium pn. Efektywny rynek inwestycji Venture Capital (VC) w Polsce. Koinwestycje - praktyka i perspektywy. Jakie formy wsparcia są potrzebne inwestorom?  Jego celem była dyskusja i wymiana doświadczeń przedstawicieli środowiska inwestorów VC, Aniołów Biznesu i instytucji wspierających rozwój MSP, dotycząca wspólnych inwestycji w innowacje MSP i efektywności mechanizmów wsparcia inwestorów.

więcej

W dniu 19 czerwca 2012 r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie w gronie ekspertów w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego, którego celem było omówienie wniosków z badania potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce oraz dyskusja o postulatach działań mających na celu aktywizację rynku PPP, sformułowanych na podstawie wniosków z tego badania.

więcej

28 czerwca 2012r. (czwartek) w Szczecinie odbędzie się wizyta studyjna pt. „Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) oraz nanotechnologie”. Wizyta ma na celu przybliżanie dobrych praktyk związanych z opracowywaniem i wdrażaniem innowacji.

więcej

20 czerwca 2012 r. w warszawskim Centrum Nauki „Kopernik” miał miejsce Polsko-Amerykański Szczyt Gospodarczy, jedno z najważniejszych tegorocznych wydarzeń w zakresie międzynarodowego handlu i inwestycji w Polsce i USA.

więcej

Przypominamy, że 9 lipca br. kończy się nabór do III edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności. Czekamy na prace magisterskie obronione w terminie od 1 czerwca 2010 r. do 6 lipca 2012 r.

więcej

Polska jest jednym z 7 krajów, które przystąpiły do uruchomionego w grudniu 2011 roku Pilotażowego Programu Europejskiego Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych.

więcej