5 czerwca 2012

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w III edycji konkursu „Kreowanie Jutra” oraz licznymi pytaniami dotyczącymi samego konkursu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłuża nabór wniosków do III edycji konkursu do 15 czerwca 2012 roku!

więcej

5 czerwca 2012

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w III edycji konkursu „Słowa dla Innowacji” oraz licznymi pytaniami dotyczącymi samego konkursu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłuża nabór wniosków do III edycji konkursu do 15 czerwca 2012 roku!

więcej

5 czerwca 2012

Najskuteczniejsze formy wsparcia innowacji, przyszłość finansowania przełomowych technologii oraz ochrona własności przemysłowej – to tylko kilka z tematów, które pojawiły się podczas dyskusji w trakcie poniedziałkowego spotkania prezes PARP Bożeny Lublińskiej-Kasprzak z laureatami konkursu Polski Produkt Przyszłości.

więcej

5 czerwca 2012

W ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. "Partnerstwo publiczno - prywatne", przeprowadzone zostało badanie potencjału realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Dziś opublikowane zostały 3 pierwsze Raporty zawierające wyniki tego badania. Wnioski dotyczące możliwości wykorzystania PPP w Polsce są optymistyczne, a formuła PPP postrzegana jest jako nowoczesne narzędzie do realizacji zadań publicznych, zarówno przez przedstawicieli podmiotów publicznych, jak i prywatnych.

więcej

4 czerwca 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje wszystkich zainteresowanych, że ogłoszenie II edycji konkursu na „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych KSU” planowane jest w czerwcu 2012 r.

więcej

1 czerwca 2012

Podczas zorganizowanego w dniu 30 maja 2012 r. w Pekinie Forum Gospodarczego, do intensyfikacji współpracy dwustronnej zachęcał przedsiębiorców z Polski i Chin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Pan Waldemar Pawlak.

więcej

1 czerwca 2012

22 czerwca 2012r. (piątek) w Gdańsku odbędzie się kolejna wizyta studyjna mająca na celu przybliżanie dobrych praktyk związanych z opracowywaniem i wdrażaniem innowacji. Spotkanie odbędzie się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym i innowacyjnej firmie AZO Digital działającej w obszarze zaawansowanych technologii sterowania oświetleniem.

więcej