2012 - II kwartał

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w III edycji konkursu „Kreowanie Jutra” oraz licznymi pytaniami dotyczącymi samego konkursu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłuża nabór wniosków do III edycji konkursu do 15 czerwca 2012 roku!

więcej

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w III edycji konkursu „Słowa dla Innowacji” oraz licznymi pytaniami dotyczącymi samego konkursu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłuża nabór wniosków do III edycji konkursu do 15 czerwca 2012 roku!

więcej

Najskuteczniejsze formy wsparcia innowacji, przyszłość finansowania przełomowych technologii oraz ochrona własności przemysłowej – to tylko kilka z tematów, które pojawiły się podczas dyskusji w trakcie poniedziałkowego spotkania prezes PARP Bożeny Lublińskiej-Kasprzak z laureatami konkursu Polski Produkt Przyszłości.

więcej

W ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. "Partnerstwo publiczno - prywatne", przeprowadzone zostało badanie potencjału realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Dziś opublikowane zostały 3 pierwsze Raporty zawierające wyniki tego badania. Wnioski dotyczące możliwości wykorzystania PPP w Polsce są optymistyczne, a formuła PPP postrzegana jest jako nowoczesne narzędzie do realizacji zadań publicznych, zarówno przez przedstawicieli podmiotów publicznych, jak i prywatnych.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje wszystkich zainteresowanych, że ogłoszenie II edycji konkursu na „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych KSU” planowane jest w czerwcu 2012 r.

więcej

Podczas zorganizowanego w dniu 30 maja 2012 r. w Pekinie Forum Gospodarczego, do intensyfikacji współpracy dwustronnej zachęcał przedsiębiorców z Polski i Chin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Pan Waldemar Pawlak.

więcej

22 czerwca 2012r. (piątek) w Gdańsku odbędzie się kolejna wizyta studyjna mająca na celu przybliżanie dobrych praktyk związanych z opracowywaniem i wdrażaniem innowacji. Spotkanie odbędzie się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym i innowacyjnej firmie AZO Digital działającej w obszarze zaawansowanych technologii sterowania oświetleniem.

więcej