2012 - II kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w wizycie studyjnej w innowacyjnych przedsiębiorstwach i instytutach badawczych, która odbędzie się 25 maja 2012r. w Olsztynie. Wizyta ma na celu przybliżenie dobrych praktyk związanych z opracowywaniem i wdrażaniem innowacji w obszarze energia odnawialna. Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw, przedstawicieli nauki oraz dziennikarzy zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości i innowacyjności.

Bronisław Komorowski, Prezydent RP, Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki, Janusz Lewandowski, Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego, Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, a także reprezentanci rządu i najwyższe władze województwa śląskiego rozpoczęli Europejski Kongres Gospodarczy 2012. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest partnerem merytorycznym Kongresu, a Prezes Bożena Lublińska-Kasprzak i eksperci Agencji uczestniczą w ośmiu panelach dyskusyjnych.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Jak zarządzać prawami własności intelektualnej prowadząc działalność gospodarczą w Chinach",organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP. Seminarium odbędzie się 29 maja 2012 r. w Centrum Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Biznesu w Warszawie

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje wstępną listę rankingową przedsiębiorstw rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach usługi, wyłonionych w trakcie drugiego naboru.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w kolejnej  konferencji nt. klastrów pn. „Innowacje w Klastrach - czyli jak budować symbiozę nauki i biznesu”, tym razem organizowanej w Warszawie 15 maja br. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa klastrów województwa mazowieckiego. W trakcie imprezy dystrybuowane będą katalogi klastrów poszczególnych województw Polski oraz publikacje tematyczne wydane w 2011r. Konferencja jest elementem przedsięwzięcia PARP pn. „Polskie klastry i polityka klastrowa”.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do udziału w szkoleniu Akademii PARP pt. „Umiejętności interpersonalne”. Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu nawiązywania kontaktu, empatii, asertywności, komunikacji, pracy zespołowej i konfliktu. 

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Ochrona własności przemysłowej - wzory przemysłowe", organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

więcej