2012 - II kwartał

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniach 30 kwietnia oraz 2 i 4 maja br. urzęduje w niezmienionych godzinach pracy tj. między 8.30 a 16.30.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z przygotowaniami do uruchomienia I Konkursu 3P na przedsięwzięcia planowane do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przedstawia do konsultacji projekt Regulaminu Konkursu.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt systemowy pt. Bilans Kapitału Ludzkiego. Projekt ten jest największym w Polsce badaniem rynku pracy, którego celem jest bilans podaży i popytu na kompetencje na polskim rynku pracy.

więcej

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wzięła udział w jednym z paneli dyskusyjnych w ramach Forum Gospodarczego Polska-Europa Środkowa-Chiny. Forum, które odbyło się 26 kwietnia w Warszawie, towarzyszyło wizycie w Polsce Premiera Chińskiej Republiki Ludowej Wen Jiabao.

więcej

Dziś, w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja „Kapitał Ludzki dla rozwoju Polski”. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki II tury największego w Europie Środkowo – Wschodniej badania rynku pracy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. W ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL.) cyklicznie realizowane są badania wśród pracodawców, ludności, bezrobotnych, uczniów i studentów oraz analizy ofert pracy jak również analizy oferty szkoleniowej i kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Ochrona własności intelektualnej - znaki towarowe", organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje że od dnia 21 kwietnia od godziny 23:00 do dnia 22 kwietnia do godziny 6:00 planowane są prace modernizacyjne na łączach internetowych Agencji. W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w dostępie do poniższych lokalizacji: poig81.parp.gov.pl, poig82.parp.gov.pl, poig61.parp.gov.pl, poig14.parp.gov.pl, lsi4.parp.gov.pl. Za utrudnienia przepraszamy.