2012 - II kwartał

18 kwietnia 2012 r. podczas XXIV Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich grono wybitnych przedstawicieli sektora bankowego, środowiska akademickiego oraz administracji publicznej zostało wyróżnione odznaczeniem honorowym ZBP oraz nagrodą XX-lecia ZBP. Wśród odznaczonych była Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do udziału w szkoleniu Akademii PARP pt. „Ekologiczny biznes”. Zarządzanie ekologiczne wynika z regulacji prawnych, dotyczących każdego podmiotu gospodarczego. Może też być źródłem realnych korzyści, jeśli skorzystasz z funduszy na cele ekologiczne. Szkolenie „Ekologiczny biznes” w przystępny, praktyczny sposób i na przykładach wyjaśnia najważniejsze kwestie zarządzania ekologicznego z punktu widzenia małej i średniej firmy.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w kolejnej wizycie studyjnej w innowacyjnych przedsiębiorstwach, instytucjach otoczenia biznesu i instytutach badawczych, która odbędzie się 25 kwietnia 2012r. w Lublinie. Wizyta ma na celu przybliżenie dobrych praktyk związanych z opracowywaniem i wdrażaniem innowacji w firmach.

więcej

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Bożena Lublińska-Kasprzak ma zaszczyt zaprosić na konferencję podsumowującą dorobek przedsięwzięcia „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do uczestnictwa w konferencji „Kapitał ludzki dla rozwoju Polski” w formule on – line. Na konferencji „Kapitał ludzki dla rozwoju Polski”, po raz pierwszy zaprezentujemy wyniki II tury badań rynku pracy, zrealizowanych w 2011 roku.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości objęła patronatem polską edycję Imagine Cup. W tym roku hasłem przewodnim Imagine Cup jest: „Wyobraź sobie świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości”.

więcej

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w imieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w 40. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.


Celem konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych prowadzących do poprawy warunków pracy oraz ochrony człowieka w środowisku pracy - w jak największej liczbie zakładów i dla jak największej liczby pracowników - przez doskonalenie stosowanych lub wprowadzanie nowych metod oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego, nowych konstrukcji, technologii, urządzeń i materiałów oraz rozwiązań organizacyjnych.

Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Gospodarki i Naczelną Organizację Techniczną (Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelnej Organizacji Technicznej) przy współpracy Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu oraz formularzem zgłoszenia dostępne są na stronie www.ciop.pl/konkurs-bhp