2012 - III kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs „Siła promocji – siła projektu", skierowany do beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka. Nagradzane będą najlepsze działania promocyjne realizowanych projektów.

więcej

W dniu 3 września br. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki. Celem spotkania było omówienie doświadczeń i efektów działalności PARP jako agencji wykonawczej MG. Podczas spotkania omówiono potencjał organizacyjny Agencji, jak również zwrócono uwagę na efekty podejmowanych działań w okresie od 2007 r.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w imieniu Prezydenta Miasta Lublina zaprasza do udziału w Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej organizowanym w dniach 11-13 września 2012 r. w Lublinie.

więcej

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) była moderatorem panelu na temat współpracy gospodarczej Polski i Chin podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 8 września 2012 r. (sobota) nastąpi przerwa w dostępie do części serwisów internetowych Agencji.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania zgłoszeń w konkursie na wybór przedsiębiorców do udziału w realizacji Programów Edukacyjnych. Konkurs organizowany jest w ramach projektu systemowego PARP „Biznes dla edukacji”, Poddziałanie 2.1.3 PO KL.

więcej

Dnia 3 września 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, połączona z ostatnim, 6. spotkaniem Grupy roboczej ds. polityki klastrowej. Przedmiotem konferencji była prezentacja kluczowych wniosków i rekomendacji dotyczących przyszłego systemu wsparcia dla klastrów, będących wynikiem prac Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, która powstała w 20011 r. z inicjatywy PARP i Ministerstwa Gospodarki.

więcej