2012 - III kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego pn. „Instrument Szybkiego Reagowania” ogłasza rozpoczęcie z dniem 3 września 2012 r. trzeciego naboru przedsiębiorców do udziału w usłudze.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór na eksperta ds. technologii kosmicznych i zaprasza do składania ofert w ww. zakresie.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Konsultant ds. wsparcia rozliczeń projektów beneficjentów Działania 8.1 i 8.2 PO IG w Departamencie Komunikacji Zewnętrznej.

więcej

Od stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił beneficjentom projektów unijnych ponad 100 mld zł. Z tych 100 mld – 9,5 mld to zlecenia wypłat, które Bank otrzymał od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w imieniu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie pt. „Natura i Gospodarka - podstawy dialogu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

więcej

W ramach publicznych konsultacji dotyczących Planu Działania Przedsiębiorczość 2020 (Entrepreneurship 2020) Komisja Europejska zaprasza wszystkich obywateli, organizacje jak i administrację publiczną do wyrażania opinii na temat inicjatyw, które mogłyby przyczynić się do poprawy warunków rozwoju przedsiębiorców.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne. Oferta nie ma żadnego związku z usługami świadczonymi w ramach Krajowego Systemu Usług.

więcej