2012 - III kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała na portalu www.web.gov.pl raport nt. „Rozwoju sektora e-usług na świecie”. Jest to już druga edycja publikacji.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Konkurs 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wybrane w Konkursie 3P przedsięwzięcia PPP zostaną objęte nieodpłatnym, profesjonalnym wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania przedsięwzięciami PPP.

więcej

W związku z planowanym przez Departament Koordynacji Wdrażania Programów PARP zamówieniem dotyczącym zlecenia usługi „Kontroli podmiotów wsparcia wybranych w drodze konkursów przeprowadzonych w ramach projektów systemowych PARP realizowanych w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL” zapraszamy do złożenia oferty w ramach przedmiotowego zamówienia. 

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania zgłoszeń w konkursie na wybór przedsiębiorców do udziału w realizacji Programów Edukacyjnych. Konkurs organizowany jest w ramach projektu systemowego PARP „Biznes dla edukacji”, Poddziałanie 2.1.3 PO KL.

więcej

29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska ogłosiła kolejny europejski program dotyczący finansowania badań i innowacji. Program rozpocznie się 1 stycznia 2014 r. a jego oficjalna nazwa to: "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation".

więcej

Mission for Growth" to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu wsparcie przedsiębiorców z Unii Europejskiej w nawiązaniu kontaktów biznesowych i poznania rynków takich państw, jak: Chiny, Rosja czy państwa Afryki Północnej.

więcej

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy PARP zaprasza  na 81. Międzynarodowe Targi Wielobranżowe, które odbędą się w dniach 31 sierpnia - 9 września br. w Izmirze (Turcja). Polscy przedsiębiorcy mogą wziąć udział w misji gospodarczej na ww. targi, organizowanej przez Polsko-Turecką Izbę Gospodarczą we współpracy z Biurem Promocji Mazovia oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Ankarze. Misja potrwa od 3 do 7 września 2012 r.

więcej