2012 - III kwartał

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. hab. Krzysztofa B. Matusiaka wieloletniego Prezesa Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Wyrazy współczucia Żonie i Rodzinie składa Prezes wraz z pracownikami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu dzisiejszym (3.07) w godzinach od 19.00 do 21.00 z powodu prac konserwacyjnych nastąpi przerwa w dostępie do niektórych serwisów internetowych PARP.

więcej