2012 - IV kwartał

Miasto Legionowo wraz z Powiatową Izbą Gospodarczą w Legionowie zapraszają na II edycję Legionowskich Targów Przedsiębiorczości (LTP).

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na transmisję z VIII Konferencji Ewaluacyjnej współorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości.

W październiku br. ukazał się szósty (z cyklu 12) Raport na temat kondycji gospodarki i jej poszczególnych branż, przygotowany przez zespół badawczy pod przewodnictwem profesora Jerzego Hausnera w ramach projektu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w partnerstwie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pn. „Instrument Szybkiego Reagowania”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3.

więcej

Ministerstwo Gospodarki zaprasza polskie startupy do udziału w konkursie CODE_n organizowanym w ramach targów CeBIT.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Beneficjentów Działania 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do udziału w II Konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na Innowacyjną E-usługę i Innowacyjną Technologię B2B

więcej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na ogólnopolską konferencję „Dla rozwoju i zdrowia… Europejski Fundusz Społeczny” poświęconą realizacji Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji pt. Klastry - co wynika z benchmarkingu klastrów w 2012 roku? organizowanej w ramach przedsięwzięcia PARP pn. Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012.  Konferencja odbędzie się 14 listopada 2012 r. w Warszawie.

więcej