2012 - IV kwartał

Tworzenie przestrzeni do współpracy pomiędzy Instytucjami Otoczenia Biznesu, środowiskiem lokalnym i przedsiębiorcami oraz dobór takich instrumentów aby działania wszystkich partnerów zaangażowanych we współpracę nie konkurowały ze sobą ale wzajemnie się uzupełniały i skupiały na potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw to zadanie PARP na 2013 rok - powiedziała podczas inauguracji konferencji Krajowego Systemu Usług Prezes Bożena Lublińska- Kasprzak.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w nawiązaniu do komunikatu z dnia 29 listopada 2012 r. informuje, że dostęp do generatorów wniosków został przywrócony.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 25 października 2012 r. został zatwierdzony do dofinansowania projekt systemowy PARP pt. „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

więcej

29 listopada br. w siedzibie tygodnika „Polityka” odbyła się debata, podczas której swoją premierę miały wyniki III edycji największego w Europie Środkowo – Wschodniej badania rynku pracy – Bilansu Kapitału Ludzkiego organizowanego przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w związku z usuwaniem awarii u operatora dostarczającego łącza internetowe, następujące generatory wniosków aplikacyjnych okresowo mogą być niedostępne:

więcej

27 listopada 2012 roku, na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyło się II Forum E-biznesu pod hasłem: „Ekspansja Zagraniczna”, zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej

26 listopada 2012 roku, z inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, w Centrum konferencyjnym na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się Konferencja podsumowująca warsztaty poświęcone perspektywom rozwoju funduszy venture capital w Polsce.

więcej