2013 - I kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że  otwarty nabór Partnera/ów w celu wspólnej realizacji projektu systemowego „Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności-projekty systemowe, zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych Komisji Europejskiej na temat analizy wypłacalności i zdolności kredytowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

więcej

Obserwowane od 2010 roku niedopasowanie kompetencji na polskim rynku pracy utrzymuje się na stałym poziomie. Mimo iż polski rynek pracy nadal jest rynkiem pracodawcy, wśród tych, którzy rekrutują aż 3/4 ma trudności w znalezieniu kandydatów spełniających ich oczekiwania – to wnioski z konferencji PARP „Wyzwania dla polskiego rynku pracy w kontekście wyników III edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego”, która odbyła się dziś w Warszawie.

więcej

Czy krajowe MSP posiadają potencjał do konkurowania w globalnej gospodarce? Jakie reformy są potrzebne dla wzmocnienia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? Jak budować kulturę współpracy aby zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw? Oto pytania, z jakimi zmierzyli się uczestnicy debaty zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP, w dniu 21 marca 2013 r.

więcej

Jeśli ktoś zdecyduje się zostać przedsiębiorcą powinien pamiętać o tym, że taka praca wymaga pasji, bycia wizjonerem. Musi być również wytrwały, przygotowany na porażkę i wierzyć, w to, że potrafi przenosić góry. Podczas debaty organizowanej w Szkole Głównej Handlowej w ramach  Narodowego Programu Przedsiębiorczości eksperci próbowali odpowiedzieć na pytanie o to, co można zrobić, by zostać przedsiębiorcą na miarę Steva Jobsa.

więcej

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji euroLED adresowanej do firm reprezentujących branżę oświetleniową, która odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2013 r., w Birmingham.

więcej

Targi CeBIT w Hanowerze odwiedziło 285 000 zwiedzających. 9 marca zakończyła się ta największa światowa wystawa teleinformatyczna. PARP zorganizowała dla polskich firm 3300 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej oraz transmisję telewizyjną z polskiego stoiska, którą obejrzało 134 tys osób. Agencja promowała na Targach polski sektor ICT, w szczególności beneficjentów projektów finansowanych z funduszy unijnych.

więcej