2013 - I kwartał

5 marca, na Polskim Stoisku Narodowym Kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz Premier Polski Donald Tusk otworzyli Targi CeBIT - największą światową wystawę teleinformatyczną. Polska jest krajem partnerskim Targów. Hasło promujące nasz kraj to TalentIT People.

więcej

Już 5 marca ruszają w Hanowerze Targi CeBIT - największa światowa wystawa teleinformatyczna. Polska jest krajem partnerskim tegorocznej edycji Targów. PARP zorganizowała powierzchnie wystawiennicze, giełdę kooperacyjną dla firm, transmisję telewizyjną z polskiego stoiska. Agencja promuje na Targach polski sektor ICT, w szczególności beneficjentów projektów finansowanych z funduszy unijnych.

więcej

Planowane ogłoszenie konkursu na wybór wykonawców nowej usługi pilotażowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 2.2 „Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr" Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności – projekty systemowe".

 

więcej

Wypełnili test z przedsiębiorczości, opracowali biznesplany, w końcu zaprezentowali je przed jury. W pierwszym konkursie Narodowego Programu Przedsiębiorczości zwyciężył Tomasz Woźniakowski, autor pomysłu na platformę tłumaczeń językowych. Wyróżnienia otrzymali: Anna Niepala oraz Marcin Osman. W obradach jury oraz spotkaniach z finalistami konkursu wziął udział pan Dariusz Bogdan Podsekretarz Stanu, przewodniczącym Rady Programowej kampanii. 

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do zapoznania się z Galerią zdjęć dotyczącą projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

więcej

Planowane ogłoszenie konkursu na wybór wykonawców nowej usługi pilotażowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego

więcej