2013 - I kwartał

W związku z trwającym naborem wniosków do działania 8.1 POIG –(18 lutego/ 1 marca) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na powtórkę z transmisji spotkania informacyjnego, które odbyło się w dniu 8 listopada 2012 r. Podczas spotkania przedstawione zostały informacje dotyczące m.in. dokumentacji konkursowej, oceny formalnej, kryteriów obligatoryjnych oceny merytorycznej i fakultatywnej.

więcej

Ministerstwo Gospodarki zaprasza przedsiębiorców, prawników, ludzi nauki, pracowników administracji publicznej, przedstawicieli Sejmu, Senatu i urzędów centralnych, media oraz wszystkich zainteresowanych tematyką tworzenia lepszych regulacji w Polsce do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 15 lutego 2013 r. o godz. 11:00 w Ministerstwie Gospodarki w sali „Pod Kopułą”.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o dyżurach eksperta dotyczących tematyki naborów wniosków do działania 8.1 PO IG

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza II edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wybrane w Konkursie 3P przedsięwzięcia ppp zostaną objęte nieodpłatnym, profesjonalnym wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania przedsięwzięciami ppp.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje wszystkich zainteresowanych, że ogłoszenie III edycji konkursu na „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych KSU” planowane jest w na przełomie stycznia i lutego 2013 r.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie serdecznie zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące planowanego projektu systemowego, przewidzianego do realizacji od połowy 2013 r., zatytułowanego „Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych”.

więcej

23 stycznia, w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie Wiceministra Gospodarki Dariusza Bogdana i Prezes PARP Bożeny Lublińskiej-Kasprzak z laureatami rankingu „Deloitte Technology Fast 50”, który skupia najszybciej rozwijające się środkowoeuropejskie przedsiębiorstwa technologicznie innowacyjne, bazując na tempie wzrostu ich przychodów operacyjnych.

więcej