15 lutego 2013

Planowane ogłoszenie konkursu na wybór wykonawców nowej usługi pilotażowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego

więcej

15 lutego 2013

W związku z trwającym naborem wniosków do działania 8.1 POIG –(18 lutego/ 1 marca) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na powtórkę z transmisji spotkania informacyjnego, które odbyło się w dniu 8 listopada 2012 r. Podczas spotkania przedstawione zostały informacje dotyczące m.in. dokumentacji konkursowej, oceny formalnej, kryteriów obligatoryjnych oceny merytorycznej i fakultatywnej.

więcej

13 lutego 2013

Ministerstwo Gospodarki zaprasza przedsiębiorców, prawników, ludzi nauki, pracowników administracji publicznej, przedstawicieli Sejmu, Senatu i urzędów centralnych, media oraz wszystkich zainteresowanych tematyką tworzenia lepszych regulacji w Polsce do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 15 lutego 2013 r. o godz. 11:00 w Ministerstwie Gospodarki w sali „Pod Kopułą”.

więcej

12 lutego 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o dyżurach eksperta dotyczących tematyki naborów wniosków do działania 8.1 PO IG

więcej

11 lutego 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza II edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wybrane w Konkursie 3P przedsięwzięcia ppp zostaną objęte nieodpłatnym, profesjonalnym wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania przedsięwzięciami ppp.

więcej

29 stycznia 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje wszystkich zainteresowanych, że ogłoszenie III edycji konkursu na „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych KSU” planowane jest w na przełomie stycznia i lutego 2013 r.

więcej

28 stycznia 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie serdecznie zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące planowanego projektu systemowego, przewidzianego do realizacji od połowy 2013 r., zatytułowanego „Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych”.

więcej