2013 - I kwartał

Prezes PARP, Pani Bożena Lublińska-Kasprzak odebrała dziś z rąk Pana dr. Wojciecha Januszko, Dyrektora Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA w Krajowej Izbie Gospodarczej certyfikat poświadczający, że wdrożony w PARP System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK) jest zgodny ze standardem SPZK opracowanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji i Krajową Izbę Gospodarczą.

więcej

Przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości funkcjonuje Punkt Kontaktowy ds. e-handlu dla Usługodawców i Usługobiorców „e-PUNKT”.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o  ponownym ogłoszeniu  konkursu „Lider Partnerstwa Naturowego” w województwach:  mazowieckim, śląskim, małopolskim, pomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim, podlaskim, świętokrzyskim. Konkurs jest realizowany  w ramach projektu „Natura i gospodarka – podstawy dialogu” na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przez ResPublic sp. z o.o.

więcej

Jak rekrutować i szkolić pracowników o niskich kwalifikacjach, aby prowadzone działania rozwojowe przyniosły oczekiwane rezultaty? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję poświęconą temu zagadnieniu,  która odbędzie się  22 stycznia 2013 r. (wtorek) w Warszawie, w siedzibie Business Center Club, plac Żelaznej Bramy 10.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego pn. „Instrument Szybkiego Reagowania” z dniem 28 grudnia 2012 r. ogłosiła rozpoczęcie czwartego naboru przedsiębiorstw do udziału w usłudze szkoleniowo-doradczej.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w związku z zakończeniem w IV kwartale 2012 r., testowania usługi pilotażowej zakresie ochrony środowiska oraz pozytywnym odbiorem usługi przez przedsiębiorców, jeszcze w I kwartale 2013 r., planowane jest ogłoszenie nowego konkursu na „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska.” w ramach realizowanego przez PARP projektu systemowego pn. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego, Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w I kwartale 2013 r. planuje ogłoszenie konkursu na wybór usługodawców świadczących usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym KSU, w ramach projektu systemowego „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”.

więcej