2013 - I kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w I kwartale 2013 r. planuje ogłoszenie konkursu na wybór usługodawców świadczących usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym KSU, w ramach projektu systemowego „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”.

więcej