2013 - I kwartał

Podczas oficjalnego otwarcia targów teleinformatycznych CeBIT, które odbyło się 4 marca br. strona polska zaprezentowała multimedialne show, które zostało w zgodnej opinii uczestników ceremonii okrzyknięte najlepszą prezentacją kraju partnerskiego w historii targów. 

więcej

9 marca, w Hanowerze, zakończyły się Targi CeBIT - największa światowa wystawa teleinformatyczna. PARP zorganizowała 3300 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej oraz transmisję telewizyjną z polskiego stoiska, którą obejrzało 134 tys osób. Agencja promowała na Targach polski sektor ICT, w szczególności beneficjentów projektów finansowanych z funduszy unijnych. Ze wstępnych danych wynika, że każda firma, której Agencja zapewniła profesjonalny pakiet Match & Meet Onsite rozmawiała z 10 potencjalnymi partnerami.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Katedrą Analizy Rynków i Konkurencji Szkoły Głównej Handlowej zapraszają na debatę  zorganizowaną w ramach kampanii „Narodowy Program Przedsiębiorczości” . Debata odbędzie się 12 marca 2013 roku, o godzinie 10.00, w auli SGH przy ul. Madalińskiego 6/8 (I piętro).

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji: "Wyzwania dla polskiego rynku pracy w kontekście wyników III edycji badań Bilans Kapitału Ludzkiego", podczas której zaproszeni eksperci spróbują odpowiedzieć na pytanie: Aktywna polityka rynku pracy czy polityka na rzecz aktywnego rynku pracy: co zdecyduje o szansach najmłodszych i najstarszych na rynku pracy?

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, w I kwartale 2013 r., planowane jest ogłoszenie nowego konkursu na „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska.” w ramach realizowanego przez PARP projektu systemowego pn. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1.

więcej

6 marca, w drugim dniu targów CeBIT w Hanowerze, Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP, promowała polski sektor ICT. Podczas prezentacji na stoisku narodowym zachęcała zagranicznych przedsiębiorców z branży teleinformatycznej do współpracy z polskimi firmami.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w I kwartale 2013 r. planuje ogłoszenie konkursu na wybór usługodawców świadczących usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym KSU, w ramach projektu systemowego „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”.

więcej