2013 - II kwartał

Tegoroczna edycja Kongresu pod hasłem „Konkuruj. Mierz wysoko. Wygrywaj!” odbywa się 25 i 26 czerwca w Centrum Nauki Kopernik. Panele dyskusyjne podzielono na trzy główne bloki: Konkurencyjna edukacja, Konkurencyjna Polska. Kreatywne miasto oraz Konkurencyjna gospodarka. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął po raz kolejny Prezydent RP, Bronisław Komorowski.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Jury Konkursu 3P zakończyło pracę nad oceną zgłoszeń przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym.

więcej

W siedzibie Business Centre Club odbyła się konferencja połączona z uroczystym finałem konkursu „Branżowi Liderzy Zmian”. Wyróżnienia otrzymało 16 firm z pięciu branż: chemicznej, spożywczej, budowlanej, meblarskiej i transportowej. Każda z firm otrzymała wyróżnienie za wdrożoną z sukcesem autorską strategię zmian.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki zaprasza przedsiębiorców, szczególnie należących do sektora małych i średnich firm, do wyrażenia opinii nt. zmian prawnych określonych w projekcie ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej. Państwa zdanie na temat zmian proponowanych przez niniejszą regulację będzie uwzględnione w pracach nad jej ostatecznym kształtem. Udział w konsultacjach, określanych jako test MSP, jest dobrowolny i anonimowy.

więcej

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, po raz pierwszy w Polsce, fundusze poręczeniowe otrzymały oceny wiarygodności kredytowej nadane przez uznaną agencję ratingową.

więcej

Ewa Wilk-Goździewska z Koła została zwyciężczynią konkursu Narodowego Programu Przedsiębiorczości za projekt Fizjo8, który umożliwi konsultacje fizjoterapeutyczne on-line. Wyróżniania przyznano Ewie Ciszewskiej z Pyskowic i Ireneuszowi Wróblewskiemu z Polic.

więcej

Już od 28 czerwca br. będzie można składać do Narodowego Funduszu wnioski w ramach 10 konkursu na dotacje finansujące audyty energetyczne.

więcej