2013 - II kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała seminarium „Możliwości ekspansji innowacyjnych przedsiębiorstw w Dolinie Krzemowej”. Eksperci przedstawili wachlarz możliwości wspierania europejskich firm technologicznych w Dolinie Krzemowej.

więcej

Prawie 500 uczestników wzięło udział w XIII Forum Edukacyjnym dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Spotkania i panele dyskusyjne toczyły się pod wspólnym hasłem „Współpraca – to się opłaca!”

więcej

Już dziś, po raz trzynasty PARP zaprasza do udziału w Forum Edukacyjnym dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jesteśmy przekonani, że wzorem lat ubiegłych tegoroczna edycja Forum stanowić będzie dobrą okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, ciekawych dyskusji z ekspertami oraz bezpośrednich spotkań z przedstawicielami Agencji.

więcej

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 28 maja w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, ogłoszono wyniki I edycji konkursu „Pracodawca Jutra”, zorganizowanego przez PARP w ramach projektu systemowego „Biznes dla edukacji”. Laureatami konkursu zostały przedsiębiorstwa podejmujące inicjatywy skierowane do uczniów, studentów  i absolwentów, a także prowadzące efektywne działania na rzecz przygotowania młodych osób do wejścia na rynek pracy.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 28 maja 2013 r. z przyczyn technicznych infolinia PARP będzie funkcjonowała w godzinach 10:00-15:00.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt Bilans Kapitału Ludzkiego. Projekt ten jest największym w Polsce badaniem rynku pracy. Wyniki tych badań zaprezentowane zostaną podczas seminarium, które odbędzie się 24 czerwca 2013 w Toruniu.

więcej

Prognozy demograficzne nie pozostawiają nam złudzeń, potwierdzając, że w najbliższych latach odsetek osób w wieku poprodukcyjnym będzie stale wzrastał a rosnące obciążenie budżetu kosztami zabezpieczenia społecznego, w tym emerytur, może hamować rozwój gospodarczy kraju. Istotne zmiany będziemy obserwowali również na rynku pracy.

więcej