2013 - IV kwartał

Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP została uhonorowana wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Kapituła przyznała 34 równorzędne tytuły „LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2013. Wśród wyróżnionych znalazło się 18 beneficjentów PARP, którzy skorzystali z dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji "Polska droga do wolności gospodarczej", która odbędzie się dnia 9 grudnia roku 2013 na Uniwersytecie Warszawskim, której organizatorem jest Centrum im. Adama Smitha.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na transmisję on line z konferencji badawczej PARP „Ilość vs Jakość, czyli kto tworzy nowoczesną gospodarkę”

Debata będzie poświęcona ekonomicznym i finansowym uwarunkowaniom planowania przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zapraszamy!

W dniach 12-13 grudnia 2013 r. w Kędzierzynie-Koźlu odbędzie się pierwsze spotkanie z nowego cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego.Seminarium jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut PPP w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

więcej

10 grudnia br. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbędzie się debata „Rynek pracy 2013 – zapaść czy chwilowe załamanie?”, podczas której swoją premierę będą miały wyniki IV edycji badań realizowanych w 2013 roku w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego.

więcej

W Ministerstwie Gospodarki odbyła się II Konwencja Badań i Innowacji, pod hasłem Czas na rozwój polskich technologii. Od 7. Programu Ramowego do Horyzontu 2020.

więcej