2013 - IV kwartał

Jak wspierać przedsiębiorstwa odczuwające skutki spowolnienia gospodarczego? Które z branż są w największym stopniu zagrożone upadłością? Jakie rozwiązania wparcia firm sprawdzają się w innych krajach europejskich? I wreszcie, jakie działania pomocowe, przez kogo i w jakim momencie powinny być oferowane, aby przedsiębiorcy uodpornili się na wstrząsy i wahania koniunktury? Zapraszamy do udziału w debacie online Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odbędzie się 28 listopada.

więcej

5 listopada, Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przyjęła delegację Republiki Kongo, której przewodniczyła Adelaide Mougany, Minister Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rzemiosła.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że z dniem 4 listopada 2013 roku zostali powołani na stanowisko Zastępców Prezesa Pani Teresa Kubas-Hul oraz Pan Dariusz Dąbek

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wzięła udział w debacie poprzedzającej wręczenie przez Dziennik Gazetę Prawną nagród dla firm opisanych w cyklu artykułów „ Nie ma wolności bez przedsiębiorczości”. Nagrodzeni to beneficjenci PARP. Akcję honorowym patronatem objął Bronisław Komorowski, Prezydent RP.

więcej

Zapraszamy na konferencję organizowaną dnia 5 listopada 2013 r. w Warszawie przez Urząd Zamówień Publicznych we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości była odpowiedzialna za przygotowanie polskiego stoiska  na targach CeBIT Bilişim Eurasia, w ramach którego promowane były min. polskie projekty informatyczne przeznaczone dla administracji. Oprócz rozwiązań prezentowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Gospodarki (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – CEIDG), Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Finansów (Służba Celna), promowano również polskie firmy, które wzięły udział w targach CeBIT 2013 w Hanowerze.

więcej

W tegorocznym rankingu Deloitte Technolology FAST 50 CE – najszybciej rozwijających się firm technologicznie innowacyjnych w Europie Środkowej na podstawie wzrostu przychodów operacyjnych – wyróżniono aż 27 polskich przedsiębiorstw.

więcej