23 października 2013


Celem uruchomienia programu pn. InSight 2030 into Silicon Valley jest umożliwienie rozwoju technologii zidentyfikowanych w projekcie Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030 (link) , w wyniku którego zidentyfikowano 10 Pól Badawczych oraz 99 technologii, których rozwój do 2030 roku będzie stanowił o konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu.

więcej

23 października 2013
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 26 października 2013 r. (sobota) w godzinach od 6.00 do 16.00 z powodu prac konserwacyjnych nastąpi przerwa w dostępie do serwisów internetowych PARP.

więcej

22 października 2013

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. — Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na szkolenie poświęcone rozliczaniu projektów o dofinansowanie w ramach:
Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

21 października 2013

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. — Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na szkolenie poświęcone rozliczaniu projektów o dofinansowanie w ramach:
Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

21 października 2013

W połowie roku sprzedaż detaliczna zaczęła rosnąć, a jej dynamika osiągnie pod koniec 2014 r. wartości przekraczające 5 proc. (r/r)  – wynika z najnowszych badań realizowanych w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i zespół z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (UEK) pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu.

17 października 2013

Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

16 października 2013

Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.