2013 - IV kwartał


Celem uruchomienia programu pn. InSight 2030 into Silicon Valley jest umożliwienie rozwoju technologii zidentyfikowanych w projekcie Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030 (link) , w wyniku którego zidentyfikowano 10 Pól Badawczych oraz 99 technologii, których rozwój do 2030 roku będzie stanowił o konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 26 października 2013 r. (sobota) w godzinach od 6.00 do 16.00 z powodu prac konserwacyjnych nastąpi przerwa w dostępie do serwisów internetowych PARP.

więcej

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. — Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na szkolenie poświęcone rozliczaniu projektów o dofinansowanie w ramach:
Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. — Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na szkolenie poświęcone rozliczaniu projektów o dofinansowanie w ramach:
Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W połowie roku sprzedaż detaliczna zaczęła rosnąć, a jej dynamika osiągnie pod koniec 2014 r. wartości przekraczające 5 proc. (r/r)  – wynika z najnowszych badań realizowanych w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i zespół z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (UEK) pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu.

Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.