2014 - I kwartał

Jeśli jesteś przedstawicielem drugiego lub dalszego pokolenia w firmie rodzinnej i łączysz z nią swoją przyszłość - zgłoś swój udział w studiach podyplomowych „Innowacyjne zarządzanie firmą rodzinną”. Nauczysz się, jak prowadzić firmę w sposób nowoczesny i ukierunkowany na rozwój przy jednoczesnym czerpaniu z tego, co wypracowały poprzednie pokolenia.

więcej

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymała tytuł Przyjaciela Przedsiębiorcy 2013. Prezes PARP uhonorował Zarząd Pracodawców Pomorza i Kujaw za skuteczność programów rozwoju gospodarki, zwłaszcza wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Waszyngtonie zaprasza do udziału w misji gospodarczej na tegoroczny 35. Kongres Hemisferyczny Latynoamerykańskich Izb Handlowych w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej (CAMACOL).

Zapraszamy pracowników małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w seminariach regionalnych poświęconych zagadnieniom partnerstwa publiczno - prywatnego, które odbędą się w Warszawie w dniach 6-7 marca 2014 r. oraz w Poznaniu w dniach 20-21 marca 2014 r.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konkursie organizowanym przez dziennik Puls Biznesu. Konkurs "Impuls do biznesu" jest skierowany do mikro-, małych i średnich firm, działających w dowolnym sektorze, które mają innowacyjne pomysły na biznes. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w realizacji, a także pomysły na przedsięwzięcia gospodarcze. Mogą wziąć w nim również wziąć osoby nie będące przedsiębiorcami, które chcą zrealizować pomysł na biznes.

więcej

Jak wskazują najnowsze wyniki badania Global Entrepreneurship Monitor 2013 Global Report przedsiębiorczość to doskonały wybór jeśli chodzi o zadowolenie z życia, jak i satysfakcję z pracy zawodowej, czyli well-being. Co więcej, w krajach rozwiniętych (o gospodarkach opartych o innowacje) to kobiety przedsiębiorcy osiągają wyższe wskaźniki zadowolenia z życia niż mężczyźni prowadzący własny biznes. Również w Polsce, kobiety przedsiębiorczynie deklarują większe zadowolenie z życia i pracy zawodowej niż przedsiębiorcy przeciwnej płci.

okładka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniach 10-11 marca 2014 r. Komisja Europejska organizuje w Brukseli II Konwencję Innowacyjności.

Konwencja jest częścią inicjatywy Innovation Union Flagship Initiative, unijnej strategii mającej na celu stworzenie środowiska przyjaznego dla innowacyjności, w którym świetne pomysły można łatwo przekształcić w produkty i usługi, dzięki czemu następuje wzrost gospodarczy i zwiększenie liczby miejsc pracy.

Europejskie Stowarzyszenie Agencji Innowacyjności pn. TAFTIE, którego PARP jest członkiem, już po raz drugi współorganizuje jedną z sesji tematycznych podczas Konwencji Innowacyjności. Podczas sesji pn. “SMEs in the European Innovation Area- how can we help them grow?” zostaną poruszone następujące kwestie:

  1. Współpraca sieci, czyli: Czy naprawdę świadczymy MSP najlepsze z możliwych usług w fazie przedprojektowej?
  2. Finansowanie MŚP, czyli: Kto powiedział, że nasze zarządzanie i finansowanie programów jest przyjazne dla MŚP?
  3. Finansowanie przez fundusze venture capital i Aniołów Biznesu, czyli: Czy naprawdę przygotowujecie wasze MŚP na sukces?

Więcej informacji na temat programu, mówców oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie Konwencji Innowacyjności 2014. http://ec.europa.eu/research/innovation-union/ic2014/index_en.cfm