8 stycznia 2014

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca w województwie mazowieckim oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

8 stycznia 2014

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Regionalna Instytucja Finansująca w województwie lubuskim oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

8 stycznia 2014

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Regionalna Instytucja Finansująca w województwie lubuskim oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

8 stycznia 2014

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Regionalna Instytucja Finansująca w województwie dolnośląskim oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

8 stycznia 2014

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Regionalna Instytucja Finansująca w województwie podkarpackim oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

8 stycznia 2014

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Regionalna Instytucja Finansująca w województwie śląskim oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

8 stycznia 2014

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone aplikowaniu o dofinansowanie w ramach działania: 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.