2014 - I kwartał

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone aplikowaniu o dofinansowanie w ramach działania: 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca w województwie lubelskim oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jako Regionalna Instytucja Finansująca w województwie świętokrzyskim oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego jako Regionalna Instytucja Finansująca w województwie warmińsko - mazurskim oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Agencja Rozwoju Pomorza SA jako Regionalna Instytucja Finansująca w województwie pomorskim oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o planowanym w dniu 8 stycznia 2014 r. zamknięciu naboru do działania Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców.


Przedstawiamy wyniki badań rynku zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu systemowego pt. „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”.

więcej