2014 - II kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie, ostatnie zmiany prawne”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

Zakończyła się gala wręczenia nagród  IV edycji konkursu Młody Ekonomista, organizowanego przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich.  Konkurs wspiera rozwój ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną studentów wszystkich kierunków studiów, którzy nie ukończyli 25. roku życia. Uczestnicy tegorocznej edycji, w ramach pracy konkursowej napisali esej  "Polska transformacja 1989-2012: sukces czy porażka?”.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 maja 2014 r. odbyła się wizyta studyjna grupy Beneficjentów projektu „Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik” w Warszawie.

więcej

W czerwcu w Łodzi, Białymstoku oraz Gdańsku odbędą się spotkania informacyjne w ramach inicjatywy PARP i SGH „Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”.

więcej

Do grona najciekawszych projektów turystycznych i rekreacyjnych dołączyły kolejne przedsięwzięcia. Poznaliśmy je podczas gali wręczenia nagród siódmej edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, która odbyła 29 maja 2014 r. Statuetki zwycięzcom wręczyła wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska.

Już po raz ósmy wystartował Konkurs „Teraz Polska Promocja”. Na laureatów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski czekają nagrody pieniężne - o łącznej wartości ok.  50.000 zł., publikacje, a także praktyki i staże. Prace można zgłaszać do 17.10.2014.

więcej

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, uprzejmie informuje o wydłużeniu składania zgłoszeń konkursowych oraz o wprowadzeniu zmian do Regulaminu.

więcej