2014 - II kwartał

Spotkanie laureatów konkursu Imagine Cup 2014, dotyczące działania Platform startowych dla nowych pomysłów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

więcej

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 zakłada wsparcie kluczowych i innowacyjnych przedsięwzięć takich jak klastry. Czy w przyszłości zmieni się ich rola oraz wpływ na kształt polskiej gospodarki? O tym dyskutowali eksperci z kraju i z zagranicy podczas II Kongresu Klastrów, który odbył się 20 maja br. w Sejmie RP.

więcej

Agencja Rozwoju Pomorza SA jako Regionalna Instytucja Finansująca w województwie pomorskim oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają Beneficjentów Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym na bezpłatne szkolenie organizowane 12 czerwca 2014 r.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A jako Regionalna Instytucja Finansująca w województwie kujawsko-pomorskim oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na szkolenie poświęcone rozliczaniu projektów o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A jako Regionalna Instytucja Finansująca w województwie kujawsko-pomorskim oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na szkolenie poświęcone rozliczaniu projektów o dofinansowanie w ramach działań: 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta Gala konkursu „Sposób na sukces”, którego celem jest wyróżnienie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które aktywizują mieszkańców danego terenu i przyczyniają się do rozwoju społecznego i regionalnego. Ideą konkursu jest wspieranie przedsięwzięć, które mają pozytywny wpływ na sytuację społeczno – gospodarczą miejscowości, w których są realizowane. Konkurs umożliwia upowszechnienie dobry praktyk, które mogą być inspiracją dla wszystkich, którzy poszukują ciekawych pomysłów na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenach wiejskich.

więcej

W Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca wrześniowy IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego współorganizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej