2014 - II kwartał

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące wprowadzania zmian do umów o dofinansowanie, a także zasad rozliczania i kontroli realizowanych projektów w ramach Działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) serdecznie zaprasza Państwa do wirtualnego udziału i zadawania pytań za pomocą czatu podczas seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „VAT w transakcjach międzynarodowych MŚP”, organizowanego przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP. 

więcej

Urząd Patentowy RP i Centrum Przedsiębiorczości Smolna zapraszają do wzięcia udziału w XIX Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu, pod hasłem: Nowe narzędzia – nowe możliwości”. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 3–4 czerwca 2014 r. w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik.

Zapraszamy pracowników małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w seminarium regionalnym poświęconym zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego, które odbędzie się w Krakowie w dniach 15-16 maja 2014 r.

więcej

W ramach VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP, wzięła udział w panelu „Innowacyjność, badania i rozwój”.

więcej

8 maja w Katowicach odbyła się sesja ekspercka „Promocja innowacyjności: potrzeba czy konieczność?" Spotkanie zorganizowane zostało w ramach cyklicznych spotkań Europejskiej Sieci Agencji Innowacyjności TAFTIE i towarzyszyło VI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

więcej

8 maja podczas Kongresu Gospodarczego w Katowicach Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak podpisała porozumienie o współpracy z Pakistańską Izbą Przemysłowo – Handlową.

więcej