2014 - II kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż w dniu 23 czerwca 2014 r. zostaje zamknięty nabór do edycji 6 działania Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, zgodnie z paragrafem 6 ust. 2 Regulaminu Przeprowadzania Naboru.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje o planowanym w dniu 23 czerwca 2014 r. zamknięciu naboru do edycji 6 działania Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców zgodnie z paragrafem 6 ust. 2 Regulaminu Przeprowadzania Naboru.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza średnie przedsiębiorstwa do udziału w projekcie systemowym PARP „Zarządzanie kompetencjami w MSP”.

więcej

Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała V Kongres Innowacyjnej Gospodarki. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „25+ Sukces wymaga zmian!”.

więcej

W piątek 13 czerwca br. odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie proponowanych instrumentów kapitałowych wdrażanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Spotkanie prowadził Pan Michał Bańka, Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele inkubatorów, funduszy inwestycyjnych i sieci aniołów biznesu, inwestorzy oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „MŚP w chmurze obliczeniowej (Cloud Computing) – jak przyspieszyć biznes?”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

więcej

Dziękujemy za zapoznanie się z projektem dokumentacji konkursowej na świadczenie usług doradczych w PK KSU oraz za przekazane dotychczas przez Państwa pytania, uwagi i sugestie do ww. projektu.