2014 - II kwartał

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oceniała projekty w największym na świecie konkursie technologicznym dla studentów Imagine Cup 2014.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie. Ochrona znaków towarowych”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

Deloitte Europa Środkowa rozpoczął badanie skłonności firm do angażowania się w działalność badawczo-rozwojową. Coroczne badanie, prowadzone w tym roku wśród przedsiębiorców z 10 krajów: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Rumunii, Słowacji oraz Węgier ma posłużyć dostarczeniu regulatorom wiedzy na temat potrzeb i ważnych czynników stymulujących zwiększanie wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój (wskaźnik BERD - business expenditure on research and development). Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu na temat działalności badawczo-rozwojowej w Polsce poprzez wypełnienie ankiety.

więcej

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące wprowadzania zmian do umów o dofinansowanie, a także zasad rozliczania i kontroli realizowanych projektów w ramach Działania 8.1 PO IG Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące wprowadzania zmian do umów o dofinansowanie, a także zasad rozliczania i kontroli realizowanych projektów w ramach Działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

W dniach 31 marca i 1 kwietnia 2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie w organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projekcie MIRRIS (Mobilizing Institutional Reform for Research and Innovation Systems).

więcej