2014 - III kwartał

Polska Wschodnia stanowi 31,6 proc. powierzchni kraju. Pięć województw zamieszkuje ok. 8 mln osób. Dwudniowa debata o gospodarczym potencjale, rozwoju i relacjach ekonomicznych Polski Wschodniej oraz Wschodu i Zachodu Europy – Wschodni Kongres Gospodarczy, którego partnerem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – rozpoczyna się jutro w Białymstoku.
W Kongresie weźmie udział prezes PARP, Bożena Lublińska-Kasprzak.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w The Fourth Central European Life Science Investment Conference „Financing, Commercialisation and Collaboration: opportunities in Central Europe”, która odbędzie się w dniach 23-24 października 2014 r. w Krakowie.

więcej

Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na szkolenie poświęcone rozliczaniu projektów o dofinansowanie w ramach działań: 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Szanse dla MŚP w programach Horyzont 2020 i COSME”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

więcej

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne dla Beneficjentów, dotyczące realizacji i rozliczania projektów w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Firmy Rodzinne II to wspólny projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Pro Design sp. z o.o, mający na celu podniesienie konkurencyjności rynkowej firm rodzinnych – specyficznych organizmów ekonomicznych, w których przeplatają się systemy tego, co prywatne z tym, co biznesowe.

więcej

Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają Beneficjentów na szkolenie poświęcone realizacji i rozliczaniu umów o dofinansowanie w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.