2014 - III kwartał

Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają Beneficjentów na szkolenie poświęcone realizacji i rozliczaniu umów o dofinansowanie w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza III edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wybrane w Konkursie 3P przedsięwzięcia ppp zostaną objęte nieodpłatnym, profesjonalnym wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania przedsięwzięciami ppp.

więcej

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy z branży nanotechnologii do udziału w spotkaniach biznesowych organizowanych w związku z wizytą w Warszawie misji gospodarczej niemieckich przedsiębiorstw z landu Hesji w dniach 18-19 listopada 2014 r.

W Podzamczu (woj. świętokrzyskie) rozpoczęła się największa impreza robotyczno-kosmiczna w tej części Europy. Na południe Polski zjechały łaziki marsjańskie z całego świata. Konstruktorzy robotów konkurować będą podczas European Rover Challenge 2014. Wydarzeniu towarzyszy międzynarodowa konferencja Człowiek w kosmosie z udziałem m.in. specjalistów z NASA. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest partnerem wydarzenia.

więcej

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej Food Matters Live, która odbędzie się 19 listopada 2014 r., przy okazji Międzynarodowej Konferencji Food Matters Live w Londynie. 

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, bierze udział w XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy. PARP jest patronem panelu dyskusyjnego „Jak prowadzić biznes? Globalna perspektywa vs lokalne bariery” i partnerem wydarzenia.

więcej

Najdroższa inwestycja w kraju tej kategorii zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej została ukończona. Podczas uroczystości otwarcia XXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego podsumowano i zamknięto projekt wart 190 milionów złotych ( brutto).

więcej