2014 - III kwartał

Seminaria mają na celu prezentację nowej pilotażowej usługi doradczo-szkoleniowej KSU, która ma pomóc przedsiębiorcom w realizacji przedsięwzięć gospodarczych finansowanych ze środków zwrotnych oraz omówienie założeń projektu systemowego PARP „Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne” w ramach, którego jest finansowana.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w imieniu organizatora – Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału w konkursie dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny”.

więcej

Celem  konkursu jest wskazanie najbardziej efektywnych form promocji, które wspierają  komercjalizację  wyników projektów badawczo-rozwojowych. Zostaną one  opisane  w  publikacji  pokonkursowej.  Stworzony  katalog najlepszych praktyk  będzie  mógł  służyć  jako  inspiracja  dla  wszystkich  podmiotów korzystających  z  PO  IG,  a  także  dla przyszłych beneficjentów Programu Inteligentny Rozwój (2014-2020).

Szanowni Przedsiębiorcy!

- Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy proszę wziąć udział w TEŚCIE MSP.

- Test MSP to możliwość przekazania własnej opinii na temat planowanej ustawy lub innej regulacji dotyczącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

- Test MSP to nowatorskie podejście pozwalające na tworzenie prawa sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej.

- Test MSP to gwarancja tego, że Państwa odpowiedzi będą miały wpływ na ostateczny kształt proponowanych rozwiązań prawnych.

więcej

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji międzynarodowej giełdy kooperacyjnej, która odbędzie się w dniu 16 październka 2014 r. przy okazji międzynarodowych targów branży ochrony środowiska POLEKO w Poznaniu.

więcej

Wyniki IV edycji największego w Europie Środkowo – Wschodniej badania rynku pracy - Bilansu Kapitału Ludzkiego z uwzględnieniem danych dla regionu podlaskiego, zaprezentowane zostaną  9 września 2014 w Hotelu Trio w Białymstoku. Prezentacji wyników towarzyszyć też będą panele dyskusyjne z udziałem ekspertów rynku pracy.

więcej

10 czerwca w Warszawie odbyła się doroczna konferencja TAFTIE 2014 pt. „Growth financing – challenges in funding innowation for growth”. Uprzejmie informujemy, że dostępny jest już raport podsumowujący konferencję.