2014 - III kwartał

Już w czwartek 17 lipca 2014 r. o godzinie 10:00 odbędzie się kolejne webinarium z cyklu "Akademia e-Biznesu VC-View" prowadzonego w ramach projektu  Wspieramy e-Biznes - web.gov.pl. Szkolenie poświęcimy zagadnieniom związanym z własnością intelektualną w internecie.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w IV edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace magisterskie lub inżynierskie obronione w terminie od 1 czerwca 2012 r. do 13 października 2014 r. na ocenę, co najmniej dobrą.

więcej

10 lipca 2014r. odbyło się spotkanie podsumowujące efekty realizacji pilotażu Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji – unikatowego rozwiązania łączącego finansowanie udziałowe i dłużne innowacyjnych start-upów.

więcej

Aplikacja „Warszawa dla Biznesu” ma za zadanie ułatwić przedsiębiorcom dostęp do informacji o aktualnych usługach wsparcia oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu działające na terenie Warszawy.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych tematyką zarządzania kompetencjami do udziału w kolejnym seminarium regionalnym ,,Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa’’, organizowanym we Wrocławiu 16 lipca 2014r.

2 lipca w Warszawie podczas IV posiedzenia Polsko-Gruzińskiej Komisji Międzyrządowej zostało podpisane Porozumienie o Współpracy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Agencją Wspierania Przedsiębiorczości Gruzji. Ze strony PARP Porozumienie zostało podpisane przez zastępcę prezesa, pana Dariusza Dąbka. Gruzińska instytucja partnerska była reprezentowana przez pana Giorgi Tsikolia, dyrektora Agencji.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na tegoroczną edycję wydarzenia „Europa zmienia Warszawę”, organizowanego przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa. Codziennie,  od 28 czerwca do 6 lipca, w namiocie przy Krakowskim Przedmieściu, na wszystkich mieszkańców stolicy czekać będzie cała gama atrakcji, przygotowanych przez ponad czterdzieści różnych instytucji.

 

więcej