2014 - III kwartał

Zapraszamy na transmisję online z IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach z udziałem Prezes PARP, Bożeny Lublińskiej-Kasprzak oraz przedstawicieli PARP.

więcej

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają Beneficjentów na szkolenie poświęcone realizacji i rozliczaniu umów o dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają Beneficjentów na szkolenie poświęcone realizacji i rozliczaniu umów o dofinansowanie w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczy w Pierwszym Wschodnim Kongresie Gospodarczym, który odbywa się w dniach 18-19 września 2014 w Białymstoku. – Prowadzimy konkretne przedsięwzięcia związane z realizacją bezpośredniego wsparcia rozwoju klastrów w Polsce – powiedziała szefowa Agencji podczas panelu „Klastry w UE i w Polsce. Ich rozwój w obszarze Polski”. PARP jest współorganizatorem i opiekunem merytorycznym tej sesji oraz dwóch innych: „Innowacyjny biznes” oraz "Inwestycje we wschodniej Polsce".

więcej

17 września br. w siedzibie PARP odbyła się gala finałowa II edycji „Pracodawcy Jutra”, konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami.

więcej

19 września br. w Warszawie odbędzie się Gala Przedsiębiorczości i Innowacji. Zostaną wręczone nagrody zwycięzcom konkursu „Twórcy Innowacji 2014”.  Kapituła Konkursu wyłoniła 6 laureatów spośród 23 nominowanych kobiet i mężczyzn. Ponadto 100 działających z sukcesem kobiet przedsiębiorczyń, otrzyma tegoroczne certyfikaty „Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet”.  

więcej

Otoczenie prawne, swoboda działalności gospodarczej, ekosystem startupowy, lokalna administracja i rozwój przedsiębiorczości oraz sposoby i narzędzia wsparcia rozwoju funkcjonujących i przyszłych Młodych Przedsiębiorców – to postulaty zawarte w Manifeście Młodych Przedsiębiorców. 16 września w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się debata pt. „Młodzi Przedsiębiorcy bez granic”, podczas której omówione zostały rekomendacje zawarte w Manifeście. W dyskusji wzięli udział m.in.: Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP, Janusz Steinhoff, Tadeusz Donocik oraz współtwórcy Manifestu: Mariusz Turski, Wiceprezes Polski Przedsiębiorczej, Jerzy Toborowicz z projektu Młodzi Reformują Polskę, przedsiębiorcy i uczestnicy projektu Pociąg do Przedsiębiorczości.

więcej