2014 - IV kwartał

Uprzejmie informujemy, iż ukazały się publikacje przygotowane w ramach projektu – "Instrument Szybkiego Reagowania" dot. zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych.

W dniu 16 grudnia 2014r. w Belgradzie odbyło się Forum Gospodarcze i szczyt państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. z udziałem szefów państw EŚW i ChRL. W trakcie Forum doszło do podpisania Porozumienia o Współpracy pomiędzy PARP, a Chińską Radą Promocji Handlu Zagranicznego (ang. China Council for the Promotion of International Trade - CCPIT).

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne seminaria „Jak dobrze zaplanować i sfinansować przedsięwzięcie gospodarcze”, które odbędą się w Rzeszowie (16 grudnia 2014r.) oraz we Wrocławiu (17 grudnia 2014r.).

więcej

Ministerstwo Gospodarki RP oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Polsko-Ukraińskim Forum Gospodarczym przy honorowym udziale Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Prezydenta Republiki Ukrainy Petra Poroszenki. 

więcej

9 grudnia 2014r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działająca w imieniu Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (Enterprise Europe Network) w Polsce oraz Związek Banków Polskich działający w imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej podpisali porozumienie o współpracy wieloletniej na rzecz wykorzystania przez polskich przedsiębiorców środków z programów ramowych UE.

więcej

PARP ogłosiła przedłużenie  naboru wniosków do projektu Polski Most Krzemowy (nowy termin: 15 grudnia 2014 r.) oferującego wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w rozwoju działalności na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na transmisję on-line z konferencji dotyczącej nowych źródeł finansowania inwestycji kapitałowych i spółek z programów Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.

więcej