2014 - IV kwartał

Trwa pierwszy etap konkursu dla młodych przedsiębiorców ScaleMeGlobal, organizowanego przez PARP w ramach projektu "Wspieramy e-Biznes – WEB.GOV.PL".  Uczestnicy konkursu swoje innowacyjne projekty zaprezentują szerokiemu gronu zagranicznych inwestorów podczas konferencji ICT Summit już 3 grudnia. Zgłoszenia można nadsyłać już tylko do 24 listopada 2014 r.

więcej

21 listopada 2014 r., w godzinach 10.00-11.30 pod adresem www.ppp.parp.gov.pl będzie możliwość uczestnictwa on-line w debacie ekspertów, doradców w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć w formule ppp. Zapraszamy internautów do aktywnego uczestnictwa w dyskusji!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór wniosków do II rundy projektu systemowego Polski Most Krzemowy, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 6 Oś priorytetowa „Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym”, Poddziałanie 6.2.1 „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów”.

więcej

W ciągu ostatnich kilku lat PARP bardzo aktywnie wspierała rozwój trenerów, którzy pracują z polskimi przedsiębiorcami. Dlatego też, dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 6500 osób otrzymało wsparcie szkoleniowe i/lub doradcze w ramach projektu systemowego pt. ”Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej”. Tematyka oferowanych szkoleń dotyczyła przede wszystkim zagadnień związanych z analizą potrzeb szkoleniowych, projektowaniem szkoleń, ich prowadzeniem czy ewaluacją. Realizowane były również superwizje trenerskie. W III kw. 2014 r. PARP przeprowadziła badanie ewaluacyjne trenerów biorących udział w Projekcie, którego efekty zostaną przedstawione podczas konferencji.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) serdecznie zaprasza Państwa do wirtualnego udziału i zadawania pytań za pomocą czatu podczas seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Nowelizacja ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – spodziewane zmiany w UE, nowe prawo w Polsce, obowiązki dla przedsiębiorców”, organizowanego przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na transmisję on-line ze spotkania informacyjnego dotyczącego podsumowania stanu realizacji działań w ramach PO IG oraz planowanych działań do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta – aspekty praktyczne” organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

Seminarium odbędzie się 25 listopada 2014 r. w Warszawie, w sali „Srebrnej” w JM Hotelu, ul. Grzybowska 45, w godz. 08:30-15:00

więcej