16 października 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Gospodarki zapraszają do konsultacji społecznych Systemu wyboru Krajowych Klastrów Krajowych. Głównym elementem systemu jest zestaw kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oraz opis procesu wyłaniania klastrów o istotnym potencjale dla gospodarki i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.

16 października 2014

Dzisiaj w Kielcach rozpoczynają się II Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii Inno-Tech Expo, które będą trwały do piątku 17 października. Wydarzenie ma na celu integrację i ułatwienie podjęcia współpracy pomiędzy inwestorami, instytucjami naukowymi oraz firmami na co dzień tworzącymi i rozwijającymi najnowsze osiągnięcia techniki. Targi dają możliwość kontaktu biznesowego z innowacyjnych firm oraz dotarcia z ofertą do licznej grupy zwiedzających, zainteresowanych nowymi technologiami. Pozwolą również  przedsiębiorcom zorganizować pokaz produktów oraz zaprezentować się podczas konferencji tematycznych.

więcej

10 października 2014

Targi skierowane są do profesjonalistów rynku szkoleń i doradztwa; trenerów, coachów, specjalistów i managerów działów HR odpowiedzialnych za rozwój potencjału ludzkiego w organizacji, a także do wszelkich instytucji rynku szkoleń i rozwoju.

więcej

9 października 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza polskich producentów maszyn i urządzeń dla branży rolno-spożywczej do udziału w Międzynarodowych Targach Maszyn Rolniczych i Ogrodniczych EIMA International 2014, które odbędą się w dniach 12-16 listopada 2014 r. w Bolonii.

8 października 2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na ogólnopolską konferencję podsumowującą stan wdrażania Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

więcej

7 października 2014

W dniach 16-17 października 2014 r. odbędą się II Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii Inno-Tech Expo w Kielcach.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest patronem wydarzenia zorganizuje podczas targów stoisko informacyjne, w ramach którego 15 firm - beneficjentów POIG przedstawi realizowane projekty oraz ofertę biznesową.

więcej

7 października 2014

Kultura ma kluczowe znaczenie w procesie zwiększania innowacyjności organizacji i całej gospodarki. Uczestnictwo w niej mocno pobudza przecież kreatywność. Na kulturę jako czynnik rozwoju inaczej powinno dziś zatem spojrzeć państwo, ale też muszą to zrobić firmy.