2014 - IV kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Gospodarki zapraszają do konsultacji społecznych Systemu wyboru Krajowych Klastrów Krajowych. Głównym elementem systemu jest zestaw kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oraz opis procesu wyłaniania klastrów o istotnym potencjale dla gospodarki i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.

Dzisiaj w Kielcach rozpoczynają się II Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii Inno-Tech Expo, które będą trwały do piątku 17 października. Wydarzenie ma na celu integrację i ułatwienie podjęcia współpracy pomiędzy inwestorami, instytucjami naukowymi oraz firmami na co dzień tworzącymi i rozwijającymi najnowsze osiągnięcia techniki. Targi dają możliwość kontaktu biznesowego z innowacyjnych firm oraz dotarcia z ofertą do licznej grupy zwiedzających, zainteresowanych nowymi technologiami. Pozwolą również  przedsiębiorcom zorganizować pokaz produktów oraz zaprezentować się podczas konferencji tematycznych.

więcej

Targi skierowane są do profesjonalistów rynku szkoleń i doradztwa; trenerów, coachów, specjalistów i managerów działów HR odpowiedzialnych za rozwój potencjału ludzkiego w organizacji, a także do wszelkich instytucji rynku szkoleń i rozwoju.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza polskich producentów maszyn i urządzeń dla branży rolno-spożywczej do udziału w Międzynarodowych Targach Maszyn Rolniczych i Ogrodniczych EIMA International 2014, które odbędą się w dniach 12-16 listopada 2014 r. w Bolonii.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na ogólnopolską konferencję podsumowującą stan wdrażania Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

więcej

W dniach 16-17 października 2014 r. odbędą się II Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii Inno-Tech Expo w Kielcach.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest patronem wydarzenia zorganizuje podczas targów stoisko informacyjne, w ramach którego 15 firm - beneficjentów POIG przedstawi realizowane projekty oraz ofertę biznesową.

więcej

Kultura ma kluczowe znaczenie w procesie zwiększania innowacyjności organizacji i całej gospodarki. Uczestnictwo w niej mocno pobudza przecież kreatywność. Na kulturę jako czynnik rozwoju inaczej powinno dziś zatem spojrzeć państwo, ale też muszą to zrobić firmy.