2014 - IV kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) serdecznie zaprasza Państwa do wirtualnego udziału i zadawania pytań za pomocą czatu podczas seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Nowe wyzwanie dla przedsiębiorstw z sektora spożywczego – znakowanie środków spożywczych po 13 grudnia 2014 r.”, organizowanego przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP. 

więcej

W związku z współfinansowanym przez Komisję Europejską Partnerstwem publiczno-prywatnym w zakresie Internetu przyszłości (Future Internet Public-Private Partnership, FI-PPP) informujemy o możliwości uzyskania grantów na realizację innowacyjnych aplikacji internetowych przez polskie firmy i start-upy w europejskich konkursach FI-PPP.

więcej

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne z zakresu aneksowania, rozliczania i kontroli projektów realizowanych w ramach Działania 6.1 – Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w Polsko-Amerykańskim Tygodniu Innowacji, który odbędzie się w dniach 16-21 listopada w Kalifornii, w USA.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych (MSZ) oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zapraszają na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie dotyczące możliwości korzystania ze wsparcia finansowego, a także udziału w projektach EBOiR.

więcej

Zapraszamy pracowników małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w seminarium regionalnym poświęconym zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 9-10 października 2014.

więcej