30 marca 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia   2006  r.  w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. Nr 226, poz. 1651, z późn. zm.) z uwzględnieniem w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. 2014 poz. 1609) ogłasza nabór Wniosków o udzielenie pożyczki  w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

30 marca 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) Phare informuje, że decyzją Komisji Europejskiej z dnia 29 września 2014 r. został oficjalnie zamknięty i rozliczony Polski Program Phare.

30 marca 2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z WPHI Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, ZENIT GmbH, KPK Programów Badawczych UE, Uniwersytetem Warszawskim oraz Radą Główną Instytutów Badawczych zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej przeznaczonej dla firm zainteresowanych realizacją wspólnych polsko-niemieckich projektów w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.

26 marca 2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy z szeroko pojętej branży przetwórstwa rolno-spożywczego do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 6-7 maja 2015 r. podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie. Giełda kooperacyjna to seria bilateralnych, uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów działających w tej samej branży i zainteresowanych nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami.

25 marca 2015

Podczas konferencji „Być kobietą”, która odbyła się 20 marca 2015r. w Ministerstwie Gospodarki, premier Janusz Piechociński, wyróżnił najaktywniejsze liderki i działaczki społeczne. Jedną z laureatek, która otrzymała dyplom oraz odznakę honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej została Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP.

więcej

25 marca 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszama mikro oraz małe przedsiębiorstwa, których roczne zużycie energii jest na poziomie nie mniejszym niż 250 GJ (69,44 MWh) do skorzystania z usługi doradczej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną. Doradztwo obejmuje takie zagadnienia jak: analizę stanu gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, opracowanie Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej przedsiębiorstwa, wsparcie przedsiębiorcy w procesie wdrażania rekomendowanych rozwiązań, a także szkolenie pracowników w zakresie podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem efektywnością energetyczną przedsiębiorstw. Usługa jest dofinansowana do 70%.

24 marca 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w bezpłatnym seminarium regionalnym, które odbędzie się 31 marca 2015 r. w Warszawie.

więcej