2015 - I kwartał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia   2006  r.  w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. Nr 226, poz. 1651, z późn. zm.) z uwzględnieniem w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. 2014 poz. 1609) ogłasza nabór Wniosków o udzielenie pożyczki  w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) Phare informuje, że decyzją Komisji Europejskiej z dnia 29 września 2014 r. został oficjalnie zamknięty i rozliczony Polski Program Phare.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z WPHI Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, ZENIT GmbH, KPK Programów Badawczych UE, Uniwersytetem Warszawskim oraz Radą Główną Instytutów Badawczych zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej przeznaczonej dla firm zainteresowanych realizacją wspólnych polsko-niemieckich projektów w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy z szeroko pojętej branży przetwórstwa rolno-spożywczego do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 6-7 maja 2015 r. podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie. Giełda kooperacyjna to seria bilateralnych, uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów działających w tej samej branży i zainteresowanych nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami.

Podczas konferencji „Być kobietą”, która odbyła się 20 marca 2015r. w Ministerstwie Gospodarki, premier Janusz Piechociński, wyróżnił najaktywniejsze liderki i działaczki społeczne. Jedną z laureatek, która otrzymała dyplom oraz odznakę honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej została Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszama mikro oraz małe przedsiębiorstwa, których roczne zużycie energii jest na poziomie nie mniejszym niż 250 GJ (69,44 MWh) do skorzystania z usługi doradczej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną. Doradztwo obejmuje takie zagadnienia jak: analizę stanu gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, opracowanie Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej przedsiębiorstwa, wsparcie przedsiębiorcy w procesie wdrażania rekomendowanych rozwiązań, a także szkolenie pracowników w zakresie podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem efektywnością energetyczną przedsiębiorstw. Usługa jest dofinansowana do 70%.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w bezpłatnym seminarium regionalnym, które odbędzie się 31 marca 2015 r. w Warszawie.

więcej